UEFA Elite Youth A

Svenska Fotbollförbundets Tränarutbildning UEFA Elite Youth A

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) inbjuder till tränarkurs UEFA Elite
Youth A Diploma. Kursen består av tre tillfällen uppdelade på 4, 4 och 2 dagar.
Kursen vänder sig till tränare som är verksamma inom den elitförberedande spelarutbildningen, 16-19 år, samt skolinstruktörer inom NIU-verksamheten
Kursdeltagare som genomgår utbildningen med godkänt resultat erhåller examensbevis UEFA Elite Youth A Diploma.

Kursdatum
SvFF genomför under 2019 en kurs vid följande datum: del 1 20-23/8, del 2 1-4/10 och del 3 10-11/12, alla kurstillfällen är på Bosön. Lidingö.

Kursavgift
28.000kr och det inkluderar logi i dubbelrum med helpension vid kurstillfällena. Hela kursavgiften ska vara betald senast kursstart. Vid återbud, där ev. reserv inte hinner ersätta tas en kostnad ut på 60% av kursavgiften.

Formell behörighet
Formell behörighet att ansöka har den som erhållit examensbevis
UEFA Advanced Diploma, (UEFA A-Diplom).


Ansökan/sista anmälningsdag
Ansökningstiden gick ut den 5 maj 2019.

Kontaktpersoner, SvFF
Anders Bengtsson, anders.bengtsson@svenskfotboll.se
Ramin Kiani, ramin.kiani@svenskfotboll.se
Frida Wesström Skalleberg, frida.wesstrom-skalleberg@svenskfotboll.se