Teknik i fotboll

Teknik i Fotboll är ett kompletterande instruktionsmaterial till Teknikregistret, i rörliga bilder. Filmerna innehåller tydliga instruktioner i sex fotbollstekniker; Fint och Dribbling, Drivning, Mottagning, Tillslag, Nick samt Tackling.

Dessa sex tekniker omfattar det mesta av innehållet i Teknikregistret. I grundutförandet av teknikera ser du alla generella instruktioner för tekniken. I varianterna av teknikerna ser du de specifika instruktioner som gäller för just den här varianten av utförandet. De visas i tre sekvenser, visa, förklara och visa.

Teknik i Fotboll ska ses och användas som ett komplement till Teknikregistret. Under sommaren och hösten kommer Teknikregistret att omarbetas och synkroniseras med Teknik i Fotboll. Även Teknik i Fotboll kommer att revideras och kompletteras med fler tekniker under hösten 2010.

Nedan ser du filmerna upplagda på youtube.com.