UEFA:s klubblicens

Efter att fotbollen i Europa dragits med allt större problem som bl a ekonomisk misskötsel, bristande arenasäkerhet och supporterbråk, införde UEFA i början av 2000-talet krav på att de klubbar som har kvalificerat sig för spel i Champions League eller Europa League måste ha en godkänd licens för att få delta.

UEFA ser införandet av en klubblicens som ett sätt att få bukt med avarterna och därmed uppnå ett ökat förtroende för europeisk fotboll samtidigt som kvalitén höjs inom många viktiga områden inte minst vill man stärka klubbarnas egna organisationer genom att ställa krav på en rad olika funktioner i klubbarna och att fastställa vilken kompetens som måste finnas bland personalen.

UEFA har gett de nationella fotbollförbunden i uppdrag att ansvara för licensprövningen av sina klubbar. Förbunden kontrolleras i sin tur av UEFA för att se att förbunden når upp till den standard som krävs för att administrera licensprövningen.
Inom SvFF har Licensnämnden uppdraget att pröva och bevilja klubblicenser och på SvFF:s kansli liksom i alla övriga förbund finns en särskild UEFA Club Licensing Manager med uppdrag att administrera UEFA:s klubblicenssystem i respektive land.

Villkor

Villkoren som måste vara uppfyllda för att få licens omfattar i korthet följande områden:

  • Sport - god kvalitet på ungdomsverksamheten och den egna talangutvecklingen, medicinsk uppföljning av senior- och ungdomsspelare, genomgång med domare inför säsongen och att anta en policy mot diskriminering;
  • Anläggning - tillgång till UEFA-godkända och välutrustade arenor för såväl matcher som träning;
  • Personal och Administration - god organisation i klubbarna med kvalificerad personal inom ekonomi, media, säkerhet och välutbildade tränare för A-lagen och ungdomslagen;
  • Juridik - att efterleva FIFA:s, UEFA:s och SvFF:s olika regelverk t ex genom att inte delta i annan tävlingsverksamhet än sådan som arrangeras av dessa organisationer;
  • Finans - god ordning på ekonomin innebärande bl a positivt eget kapital, inga skulder till personal, myndigheter eller andra klubbar.

I SvFF:s UEFA-klubblicensbestämmelser beskrivs villkoren i detalj för den som vill fördjupa sig i dessa.

Senast den 31 maj årligen ska UEFA ha fått besked av SvFF vilka klubbar som har beviljats licens och därmed är behöriga att anmäla sig till respektive tävling.

Club Monitoring Process – Financial Fair Play (FFP) Med Financial Fair Play processen vill UEFA införa mer disciplin och rationalitet i klubbfotbollens ekonomier, uppmuntra klubbarna att inte spendera mer pengar än de själva genererar, skydda integriteten och säkerställa kontinuiteten av det internationella tävlingsspelet under en UEFA-säsong, uppmuntra till investeringar som på lång sikt gynnar klubben, försäkra sig om att klubbarna betalar sina skulder i rätt tid och skydda den långsiktiga överlevnaden och en hållbar europeisk fotboll.

Denna prövning genomgår endast de klubbar som kvalificerat sig till UEFA:s tävlingar.