Dataanalys & Statistik

Klubblicenssystemet förutsätter att klubbarna sammanställer och skickar in en mängd uppgifter som underlag för licensansökan. Uppgifterna utgör grunden för prövning av licens men ger också en god inblick i klubbarnas verksamhet, såväl den enskilda klubben som klubbarna som kollektiv.

De insamlade uppgifterna saknar i sig särskild betydelse såvida man inte strukturerar upp dessa och sätter in informationen i dess sammanhang.
För detta syfte har ett statistiskt underlag och analyser sammanställts med målsättningen att på sikt kunna använda detta material som benchmarking för andra klubbar och förbund.