SvFF:s UEFA-klubblicensbestämmelser

Svenska Fotbollförbundets UEFA-klubblicensbestämmelser innehåller villkoren för att en klubb ska kunna erhålla licens samt beskriver de rättigheter och skyldigheter som åvilar samtliga inom licenssystemet berörda parter.

Bestämmelserna beskriver också hur licenssystemet är uppbyggt och administreras. Endast föreningar som har sökt och beviljats licens har rätt att delta i UEFA:s klubbtävlingar (Champions League och Europa League).

Dokument

Bestämmelserna i sin helhet: