Karl-Erik Nilsson inför ordförandevalet i FIFA

Valet av ordförande till FIFA görs på fredag.

På fredag väljer FIFA en ny ordförande efter Sepp Blatter. Fotbollens världsorgan måste bli mer transparent och modernt för att återskapa förlorat förtroende. Här ger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson svar på en del av frågorna inför valet.

Vad och hur har Sverige enskilt och Norden tillsammans agerat för att förändra den kulturen inom FIFA som uppenbarligen inte tjänat fotbollen på rätt sätt?
- Att vi i Norden står för öppenhet, demokrati, jämlikhet, lika värde är ingen hemlighet för någon i något sammanhang. I alla de sammanhang vi kan försöker vi påverka i vår riktning. Men trots allt är vi små i sammanhanget. Det som uppdagats inom FIFA är oacceptabelt, och våra värderingar och vårt synsätt börjar alltmer uppskattas i internationella fotbollskretsar.

Norden har ställt sig bakom Gianni Infantino som ny FIFA-president, som har jobbat nära Michel Platini länge, och därmed även Sepp Blatter. Han kan anses vara en del av "rådande" kultur som fotbollen måste bort ifrån. Han har inte hörts protestera mot detta tidigare, är inte det besvärande?
- Vi har intervjuat samtliga kandidater till FIFA-posten, och efter det anser vi att Infantino är den som kan föra Nordens och Sveriges önskemål bäst. Vid vårt samtal så var han tydlig i det som vi anser centralt: reformer, öppenhet, demokrati och delaktighet samt fotbollsutveckling. Han har tidigare framfört kritik mot hur det har varit men har inte alls fått gehör för det.

Shaik Salman anses ha starkt stöd i såväl Asien som Afrika och blir i så fall svårslagen. Skulle det vara en person att förnya FIFA?
- Vi har efter noggrann analys valt att stötta Gianni Infantino, men om det blir en annan president så kommer vi respektera det, agera och samarbeta med honom för att förmå FIFA gå i en ny och bättre riktning, vilket är absolut nödvändigt.

Vilka övergripande förändringar vill SvFF se när det gäller exempelvis omröstningar av VM-arrangörer (läs: Ryssland och Qatar)?
- Vi vill ha en helt öppen omröstning på FIFA-kongresser av mästerskapsarrangörer samt att de länder som söker följer internationella konventioner rörande arbetsrätt, mänskliga rättigheter och miljövärdigt agerande, samt att ansökningarna också borde värderas av utomstående och oberoende nätverk.

Teoretiskt sett, kan vem som helst bli ordförande i FIFA?
- För att bli en kandidat måste man enligt stadgarna ha varit involverad i fotbollen i ett par år under de senaste åren och det är i grunden klokt. Blir det en öppning för utomstående i framtiden kommer vi att föreslå namn som arbetar för våra värderingar och principer.

Hur diskuterar/agerar Nationsförbunden 1) inför beslut som tas i exekutiva kommitten, 2) förbereds frågor öppet inför varje beslut, exempelvis när mästerskapsarrangörer utses.
- Det nordiska länderna diskuterar alltid de aktuella internationella frågorna vid sina regelbundna möten och Danmarks Allan Hansen är med i UEFA:s exekutiva kommitté, så han bär in våra synpunkter där. Det är klart att det vore önskvärt att Sverige vore representerade i UEFA:s exekutiva kommitté och även FIFA:s. När det gäller FIFA-besluten råder en annan ordning och där hoppas vi att komma in tidigare i alla frågor än vad som nu varit fallet, ofta först efter beslut är tagna.

Vilket ansvar har styrelsen och revisorer när en ersättning på 17 miljoner kronor från Blatter till Platini utbetalades 2011, men avsåg ersättning för perioden 1998-2002 och som blir offentlig först 13 år senare?
- Det är självklart att revisorer och administrationen har störst ansvar. Men det är inte lätt för styrelsen att agera när en ordförande visar sig ha en egen privat uppgörelse med en annan styrelsemedlem. Vi övriga är långt från ett sådant beslut eller åtgärd, och är givetvis lika bestörta som övriga.

Vem avgör vilka som sitter i exekutiva kommitten och finns ett uttalat tydligt mandat för dess ansvar, som alla inklusive SvFF kan diskutera och eventuellt förändra (SvFF har inte varit representerade sedan Lennart Johansson 2007)?
- Det är endast ordföranden som väljs av FIFA-kongressen. Varje kontinentsförbund utser sedan sina representanter i exekutiva kommitten. UEFA har totalt sju representanter varav England har en ständig egen historisk plats. Övriga som representerar UEFA och vår inriktning är just nu Tyskland, Ryssland, Cypern, Belgien, Turkiet och Spanien.

Läs Kari-Erik Nilsson genomgång av kandidaterna till ordförandeposten i FIFA.