Extra Representantskapet: fler ersättare - men vid tre tillfällen

På tisdagskvällen beslutade Svenska Fotbollförbundets extra Representantskapsmöte att ändra det beslut som togs på det ordinarie Representantskapsmötet 1 december 2017 om att införa ett avbytarsystem med flygande byten, i division 2-3 herrar samt division 1 damer.

Det nya beslutet, som Förbundsstyrelsen (FS) föreslagit det extra Representantskapet, innebär att antalet ersättare utökas från tre till fem i berörda serier, men att det ska vara samma ersättarsystem som tidigare, d.v.s. inga flygande byten. Dessutom beslutades att byten får ske vid tre tillfällen under pågående spel, halvtid undantaget.

Kategori: Anläggning/Arenor
Foto: Björn Larsson Rosvall

Realisterna från skogen

Det började som en dröm. I dag har Ätrans FF möjligen landets bästa anläggning för en division sex-klubb. Den lilla landsortsföreningen märker nu att spelare söker sig hit.
– Vi är långt ifrån färdiga med våra planer, lovar ordförande Emil Tellvik.

Kategori: Disciplinnämnden

Avstängning för otillåten vadhållning

Disciplinnämnden har den 28 december 2017 meddelat ett beslut som innebär att en spelare blivit avstängd under nio månader fr.o.m. den 1 januari 2018 för brott mot antimatchfixing-reglementet. Spelaren har ingått vadhållning på en match som han själv deltog i som spelare och sådan vadhållning är otillåten enligt reglementet.

Vad ska ni göra för pengarna?

Hallå där Pär Jansson, projektledare på Upplands FF, som har fått drygt tre miljoner kronor till landsbygdsutveckling.

Vad ska ni göra för pengarna?
– Vara en personell resurs och ett bollplank för föreningarna. Vi vill skapa en verkstad av många idéer. Det kan vara gemensamma kanslier, vaktmästarpooler, utveckling av arenorna med mera. Detta skapar jobb på landsbygden.

Förslag till Mål och Strategi för svensk fotboll 2018-22

Förslag till Mål och Strategi för svensk fotboll 2018-22 ut på remiss

Här nedan finner du förslaget till Mål och Strategi för svensk fotboll 2018–2022. Arbetet med Mål och Strategi har tagit sin utgångspunkt i strategidokumentet för 2013–2017, samt förslag från ordförandekonferensen 2017.
Under hösten har rådslag kring Mål och Strategi genomförts i samtliga 24 distrikt, även kommittéer och intresseorganisationer har kommit med inspel och allt detta utgör underlag för det dokument du nu kan ta del av.

Alla intressenter i svensk fotboll har nu möjlighet att ge sina synpunkter per e-post till radslag@svenskfotboll.se i en remissrunda som sträcker sig till den 20:e januari 2018.

Kategori: Tränarutbildning
Farväl uppvärmning

Farväl uppvärmning

Ägnar ni första delen av träningen åt att springa varv efter varv runt planen? Det kan vara dags att tänka om. Med förberedelseträning i stället för uppvärmning kan era pass effektiviseras på kort tid.

#metoo - SvFF:s utredning avslutad

Svenska Fotbollförbundet har nu avslutat den internutredning som tillsattes i samband med den tidigare medarbetaren Gunilla Axéns vittnesmål om sexuella trakasserier som hon varit utsatt för.
– Svenska Fotbollförbundet har skött processen på ett väldigt bra sätt från början till slut, säger hon.

SvFF kallar till extra Representantskapsmöte

På torsdagen beslutade Svenska Fotbollförbundets styrelse att kalla till sammanträde med Representantskapet tisdag den 9 januari. Beslutet som togs på det ordinarie Representantskapet den 1 december om att bifalla en motion från Hallands FF om att införa flexibelt avbytarsystem i div.2-3 herrar samt div.1 damer återkallas. Förbundsstyrelsen lägger nu fram ett nytt förslag till beslut.

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter