Mål & Strategi 2018-2022

Förslag till Mål och strategi för svensk fotboll 2018-22

Här nedan finner du förslaget till Mål och Strategi för svensk fotboll 2018–2022. Arbetet med Mål och Strategi har tagit sin utgångspunkt i strategidokumentet för 2013–2017, samt förslag från ordförandekonferensen 2017.

Under hösten har rådslag kring Mål och Strategi genomförts i samtliga 24 distrikt, även kommittéer och intresseorganisationer har kommit med inspel och allt detta utgör underlag för det dokument du nu kan ta del av.

Alla intressenter i svensk fotboll har nu möjlighet att ge sina synpunkter per e-post till radslag@svenskfotboll.se i en remissrunda som sträcker sig till den 20:e januari 2018.
Förbundsstyrelsen kommer efter avslutad remissrunda att föreslå en reviderad version av Mål och Strategi för svensk fotboll 2018–2022, för förbundsmötet att ta ställning till den 24:ee mars 2018.

Målen i planen sträcker sig fram till och med 2022. Efter förbundsmötets beslut om Mål och Strategi kommer ett arbete vidta för att ta fram konkreta mätetal samt tydliggöra ansvar och tidplaner för mål och initiativ. Detta kommer också att utmynna i årliga verksamhetsplaner som ska leda fram till uppfyllelse av målen.

Process och tidplan

2017

 • Juni
  Förbundsstyrelsen tar emot förslag från ordförandekonferensen rörande underlag för Mål och Strategi 2018-2022.
 • Augusti/september
  Förbundsstyrelsen fastställer och skickar ut underlag till höstens rådslag.
 • Vecka 38-39
  Rådslag genomförs av distriktsförbund och intresseorganisationer.
 • Oktober
  Styrelse- och kommittékonferens
 • December
  Rikskonferens, lägesrapport.
 • December
  Förbundsstyrelsen beslutar om remissunderlag

2018

 • Januari
  Remissrunda Mål- och Strategi-dokument.
 • 20 januari
 • Deadline remissrunda. Synpunkter mejlas till radslag@svenskfotboll.se.
 • Februari
  Förbundsstyrelsen beslutar om förslag till Mål- och Strategi-dokument 2018-2022
 • 24 mars
  Beslut Mål- och Strategi 2018-2022 vid förbundsmötet.