Regeländringar

International Football Association Board (IFAB) har beslutat om regeländringar. Dessa kommer att införas 2018 i Sverige. Det blir alltså inga regeländringar under spelåret 2017 i Sverige. Anledningen är att regeländringarna inte är tillräckligt omfattande för att motivera ett tidigare införande. Detta görs i enlighet med IFAB:s bestämmelser som säger att nationsförbund där tävlingar redan startat innan 1 juni får vänta med införandet till nästa spelår.

En ändring som de flesta redan tillämpar i praktiken kommer att användas redan nu: Det gäller vid avspark då den som lägger avsparken tillåts stå på motståndarens planhalva när avsparken utförs.