UEFA A för fd. Elitspelare

Svenska Fotbollförbundets Tränarutbildning UEFA B/A för före detta elitspelare

Svenska Fotbollförbundet lanserar under 2017 den nya Tränarkursen UEFA B/A för före detta elitspelare (UEFA B/A Coaching course for long-serving professional players). Arbetsnamnet för kursen i svensk version är "CBA Elit".

Målgrupp
Kursen vänder sig till före detta elitspelare på högsta nationella serienivå och innebär att kursdeltagaren erhåller diplomet SvFF Tränarutbildning C, UEFA B respektive UEFA A-licens i en och samma kurs. Kursen omfattar ca 230 timmar och är uppdelad i fem kursmoduler om vardera fyra dagar, samt däremellan liggande webb-perioder med arbetsuppgifter som genomförs i klubbmiljö. Bland dessa uppgifter märks praktisk coaching, loggboksdokumentation av verksamhet, säsongsplanering, webbinarier, inlämningsuppgifter och dylikt. Kursen genomförs under åtta månader och diplomering sker i maj året där på.

Behörighet
För behörighet krävs fem års spel i SEF- eller EFD-serier (eller motsvarande nivå utomlands) det vill säga de två högsta divisionerna på herr- respektive damsidan. Dessutom krävs att deltagaren är kopplad till ett lag och kontinuerligt arbetar med coaching i träning och match. Alla arbetsuppgifter (webb-perioder) tillämpas i klubbmiljö på det egna laget.Observera att det krävs fullständig närvaro vid samtliga kurstillfällen, vilket i praktiken innebär att det är svårt att fullfölja studieplanen för fortfarande aktiva spelare.

Studieplan
Studieplanen för CBA Elit 2017-18 ser ut som följer:
Modul 1: 9-12 oktober 2017
Modul 2: 11-14 december 2017
Modul 3: 29 jan.-1 feb. 2018
Modul 4: 9-12 april 2018
Modul 5: 7-10 maj 2018

Kursmodulerna genomförs på Bosöns Idrottscentrum, Lidingö, Stockholm.

Som nämnts ovan ges ingen ledighet för fotbollsrelaterade aktiviteter under kurstiden enligt UEFA Coaching Convention 2015. Detta är en regel som SvFF tillämpat under lång tid. Ogiltig frånvaro under kurstiden innebär att godkänt kursintyg och tränarlicens inte kan erhållas.

Kursavgift
Kursavgiften är 48.000 kronor. I avgiften ingår kost och logi (del i dubbelrum) samt kurslitteratur. Resor och extra övernattningar bekostas av kursdeltagaren själv.Halva avgiften ska betalas innan första kursdelen startar. Resterande belopp faktureras inför start av kursdel 4. Vid återbud, senare än två veckor före kursstart, tas en kostnad ut på 60% av kursavgiften (faktiska kostnader).

Ansökan och antagning
Sista ansökningsdag är 31 maj 2017. Ansökan för 2018 publiceras här i maj 2018. Samtliga behöriga sökande kommer att meritvärderas. Det maximala antalet deltagare är 16 stycken. Ansvariga för antagningen är Svenska Fotbollförbundets Utbildningsavdelning.

Kontaktpersoner, SvFF
Roger Sandberg, e-post: roger.sandberg@svenskfotboll.se, mob:0705-72 11 32
Urban Hammar,e-post: urban.hammar@svenskfotboll.se, mob:0702-06 44 91