Nya pengar till energieffektiviserande föreningar

Nyligen tilldelades ytterligare 29 föreningar pengar ur Energifonden. De delar på 570 000 kronor som stöd till sina energibesparande projekt. Sedan januari 2011 har Energifonden fördelat drygt 5 miljoner kronor till totalt 245 föreningar. Hittills genomförda projekt har i snitt halverat föreningarnas energiförbrukning och minskat belastningen på miljön.

Energifonden är ett samarbete mellan E.ON och Svenska Fotbollförbundet och syftar till att hjälpa föreningar att ställa om till mer effektiva och hållbara energilösningar.

En av klubbarna som tilldelats bidrag ur Energifonden är Gröndals IK som nu är redo att dra igång sitt projekt för att spara energi.
– I vårt klubbhus har vi armaturer som är minst 30 år gamla och genom att byta ut dessa räknar vi med att kunna spara runt 8 000 kronor om året. Det är pengar som vi mycket hellre vill satsa på våra idrottare, säger Göran Thörnlund, Gröndals IK.

En tredjedel av driftskostnaderna hos en fotbollsförening kommer från användning av el. Energifonden möjliggör konkreta åtgärder som gör energiförbrukningen mer effektiv och sänker föreningarnas energikostnaderna. Fonden är öppen för alla fotbollsföreningar som äger och driver egna anläggningar och det är föreningarna som, utifrån sina behov, planerar och genomför projekten.

– Fotbollen betyder mycket för Sverige eftersom den skapar stor gemenskap för så många unga och gamla. Detta gör att det är viktigt att föreningarna, tillsammans med oss, är med och utvecklar ett mer hållbart och miljövänligt sätt att driva verksamheterna. Engagemanget är stort ute i landet och Energifonden är ett bra sätt för föreningarna att komma igång med sina projekt, säger SvFF:s Anläggningsansvarige Ronni Lundqvist.

Mindre förändringar gör stor skillnad

Projekten är varierande, allt ifrån värmepumpar till solceller och snålspolande toaletter är sådant som hjälper klubbarna att dra ned på sina kostnader för energi, pengar som de i stället kan satsa på sina medlemmar och idrotten.

– Fotbollsföreningarnas projekt är ett värdefullt kvitto på hur relativt små energibesparande åtgärder snabbt kan ge tydliga resultat för både klubbkassan och verksamheten. Viktigt är också att medlemmarna inspireras att tänka till på hur de kan spara energi i andra sammanhang, till exempel i hemmet. Kunskapen når utanför klubbhusen, vilket vi är väldigt glada för, säger Christina Thörnvall, sponsringschef på E.ON.

För mer information kontakta

Christina Thörnvall, Sponsringschef, E.ON
Telefon: 070-523 21 52
E-post: christina.thornvall@eon.se

Ronni Lundqvist, Anläggningsansvarig, SvFF
Telefon: 08-735 09 26
E-post: ronni.lundqvist@svenskfotboll.se

Om Energifonden

Energifonden är ett samarbete mellan E.ON och Svenska Fotbollförbundet i syfte att uppmuntra fotbollsföreningar att ta initiativ till energibesparande åtgärder. Bakom fonden står E.ON och SvFF. Satsningen är ett led i SvFF:s vision om "En förening i varje by – fotboll för alla" och E.ON är sedan länge en partner till SvFF med stor kunskap om energifrågor. Hittills har E.ON och SvFF gemensamt fördelat 5 050 000 kronor och en klubb kan få upp till 25 000 kr per år. Under 2013 fördelas fondmedel vid tre tillfällen, varav det första i maj. Ansökningar hanteras och godkänns av SvFF. För mer information se www.eon.se/fotboll och SvFF:s webbplatser.