Personuppgifter

Hantering av personuppgifter i Svenska Fotbollförbundets (SvFF), Distriktsförbunden (SDF) och föreningarnas system för tävlings och utbildningsadministration Fogis sker med ett delat ansvar. Du kan på denna sida lösa om vilka uppgifter som hanteras och hur de hanteras. Vi har valt att dela upp informationen per kategori av roll som en person kan vara i våra system.

Hantering av personuppgifter

Svenska Fotbollförbundet (SvFF), distriktsförbunden (SDF) och föreningarna ansvarar gemensamt för hanteringen av personuppgifter i fotbollens gemensamma system för tävlings- och utbildnings­administration, Fogis. Du kan på denna sida läsa om vilka personuppgifter vi använder och hur de hanteras. Vi har valt att, förutom vår generella hantering av persondata, dela upp informationen per kategori av roll som en person kan ha inom svensk fotboll.

Generell information om hantering av persondata

Dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagar och regler inklusive (men inte begränsat till) EU:s dataskyddsförordning (Dataskyddsförordningen) och Riksidrottsförbundets (RF) uppförandekod för idrottsrörelsen "Behandling av personuppgifter". (PDF-dokument)

Personer registreras med namn, personnummer, kön och eventuella kontaktuppgifter. Alla personer registreras med namn och personnummer. Kompletterande personuppgifter i fråga om rätt postadress hämtas sedan månadsvis från Statens Personadressregister (SPAR). Uppgifterna används för identifikation av, och kommunikation med, spelare. Vi delar endast med oss av information till annan part om det är nödvändigt med hänsyn till den roll man har inom svensk fotboll.

Personer med skyddad identitet

SvFF prenumererar kontinuerligt på personinformation från SPAR som gör att vi kan få information om en person, av myndighet, fått "skyddad identitet". För en person som har fått skyddad identitet tar vi bort namn och kontaktuppgifter.

Avidentifiering av personer

När en person inte längre är aktiv och när uppgifterna inte längre behövs för att upprätthålla de bestämmelser som styr vår tävlings- eller utbildningsverksamhet avidentifierar vi informationen som t.ex. personnummer och kontaktuppgifter.

Spelare

Spelare ska registreras enligt gällande tävlingsbestämmelser. Föreningarna registrerar spelare i systemet och ska informera spelaren och, i förekommande fall, vårdnadshavare om detta. Personuppgifterna används för att kunna identifiera en person så att SvFF, SDF och föreningarna ska kunna följa det gemensamma regelverk som finns kopplat till tävlingsverksamheten. Laguppställningar, enskilda matchhändelser och beslutade bestraffningsärenden som leder till avstängning visas på vår hemsida. I alla de sammanhang en spelare finns med på vår hemsida visas endast namn på spelaren.

Landslagsspelare och spelare i elitförberedande verksamhet

Spelare som är med på elitförberedande läger eller tas ut till landslagssamlingar registreras i ett system som heter Fokus. Alla personer som finns registrerade i Fokus har en egen inloggning där det går att hantera sina egna personuppgifter.

Domare

Alla domare har en egen inloggning till Fogis där personuppgifter kan kontrolleras och korrigeras. Information om domare används för att kunna erbjuda domaruppdrag och fortbildning. Som domare styr du själv, via din inloggning till Fogis, vilka av dina kontaktuppgifter som ska finnas tillgängliga på våra hemsidor.

Vi delar med oss av adressuppgifter till den partner vi har avtalet med att tillhandahålla utrustning för domare.

Tränare

Vi sparar information om de tränarutbildningar en person har genomgått. Personuppgifterna sparas för att en tränare ska kunna identifieras och kunna åberopa tidigare utbildningar som denne har genomgått. Uppgifterna får användas för att kontakta en tränare om fortbildning eller förnyelse av tränarutbildning.

Övriga ledare och funktionärer

Som ledare eller funktionär kan du finnas med i systemet genom att du innehar en roll inom SvFF, SDF, förening eller ett lag. Om du har i roll i förening som ordförande, kassör, sekreterare eller domaransvarig publiceras dina kontaktuppgifter på vår hemsida. Om du har roll i ett lag som kontaktperson för laget publiceras dina kontaktuppgifter på våra hemsidor. Föreningen kan genom Fogis hantera vilka uppgifter som publiceras.

Förmedlare

När du som förmedlare registrerar dig kommer vi lagra dina kontaktuppgifter och ha information om du har genomgått vår certifiering av förmedlare.

SvFF Supporterklubben

För dig som är medlem i vår supporterklubb kan du läsa mer om den hanteringen av persondata här http://supporterklubben.se/om-landslagets-supporterklubb/cookies-och-personuppgifter/

Hantering av biljettdata från SvFF:s arrangemang

SvFF tar del av personuppgifter när du köper biljett till någon av våra evenemang. När du köper biljetter så samlas biljettdata in av leverantören till biljettsystemet och delas sedan med oss. Den information vi exempelvis samlar in är namn, mailadress, postadress, vilken typ av biljett du köpt och tidpunkt för biljettköpet. Vi samlar in uppgifterna för att kunna kontakta dig med information angående evenemanget och kunna analysera våra evenemang och skapa så bra evenemang som möjligt. Du kan när som helst avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom att klicka på avregistrera i mailet eller kontakta oss på biljett@svenskfotboll.se.

Vilket biljettsystem vi använder oss av beror på vilken arena som evenemanget hålls på och den exakta datainsamlingen kan därmed variera.

Vill du bli borttagen ur våra register eller har ytterligare frågor om hur vi hanterar persondata vid biljettköp så kontakta oss på biljett@svenskfotboll.se

Besökare av webbplatser och hantering av cookies (kakor)

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbplats. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Läs mer om cookies och hur de används på https://www.youronlinechoices.com/se/

Vi använder cookies för olika syften på våra webbplatser

  • för att kunna ge en bättre användarupplevelse, tex möjliggöra lastbalansering som ger besökaren en snabbare webbplats
  • insamling av besöksstatistik för att kunna göra våra sidor bättre
  • hantering av annonser

Tredjepartscookies

Ibland använder vi tredjepartscookies från andra företag för att underlätta annonshantering och för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen. Vi använder ibland pixlar och genomskinliga gif-filer för att underlätta annonseringen på webben. Dessa filer kommer från vårt annonsnätverk och vår teknikleverantör. Filerna gör att annonssystemet känner igen cookies på din dator för att kunna förstå vilka annonser som ska visas eller vilka annonser som har visats i webbläsaren.

Godkännande av användning av cookies

Genom att godkänna cookiehantering eller att du går vidare på någon av våra webbplatser accepterar du vår hantering av cookies.

Förhindra lagring av cookies

Vill du inte acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar lagring av cookies, eller informerar dig varje gång det begärs att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information. Tänk dock på att hemsidans funktionalitet kan försämras om inte cookies tillåts.

Du kan även använda tjänsten Dina val på http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val för att hantera dina inställningar för intressebaserad annonsering.

Vem kontaktar jag för att få hjälp med personuppgifter?

  • Alla som har en anknytning eller roll i förening ska kontakta sin förening för att få hjälp. Under respektive distrikt finns kontaktuppgifter till våra föreningar: http://fogis.se/om-svff/distrikten/
  • Om du har en roll i ett förbund som t.ex. domare kontaktar det distriktsförbund (SDF) som du tillhör.
  • Om du har en roll hos SvFF kan du ta kontakt med oss via personuppgifter@svenskfotboll.se