Eneby BK sparar viktiga kronor och energi

Nu drar Eneby BK igång projekt för att spara energi.
– Hela vår verksamhet ska flytta till Bråvalla-området. I och med flytten kommer vi att arbeta aktivt med att energieffektivisera inomhushall, kontor, kafeteria och omklädningsrum för att på lång sikt kunna spara så mycket pengar som möjligt – pengar som vi vill satsa på våra medlemmar, säger Anders Lindström, Eneby BK.

Eneby BKFöreningen har tilldelats 25.000 kronor ur Energifonden som drivs av Svenska Fotbollförbundet och E.ON. Sedan starten 2011 har 245 klubbar börjat spara energi. De projekt som hittills genomförts visar att föreningarna nästintill halverat sin energiförbrukning. Gemensamt har de sparat 20 miljoner kronor och minskat belastningen på miljön.

Elen en tredjedel av driftskostnaderna

En tredjedel av driftskostnaderna hos en fotbollsförening kommer från användning av el. Energifonden möjliggör konkreta åtgärder som gör energiförbrukningen mer effektiv och sänker föreningarnas energikostnad. Fonden är öppen för alla fotbollsföreningar som äger och/eller driver egna anläggningar och syftar till att ställa om till mer effektiva och hållbara energilösningar.

– Fotbollen betyder mycket för Sverige eftersom den skapar stor gemenskap för så många unga och gamla. Detta gör att det är viktigt att föreningarna, tillsammans med oss, är med och utvecklar ett mer hållbart och miljövänligt sätt att driva verksamheterna. Engagemanget är stort ute i landet och Energifonden är ett bra sätt för föreningarna att komma igång med sina projekt, säger Ronni Lundqvist, anläggningsansvarig, SvFF.

Stort förenings- och miljöengagemang i Östergötland

Sedan januari 2011 har Energifonden fördelat drygt 5 miljoner kronor till energieffektiviserande projekt. Det är föreningarna som, utifrån sina behov, planerar och genomför projekten. Deras utgångspunkt är engagemang för föreningens välmående och en mer hållbar drift. I Östergötland har 21 föreningar beviljats medel ur fonden och många ser tydligt resultatet av sina projekt. I Kuddby IF har man till exempel kunnat installera två nya värmepumpar vilket har inneburit minskade energikostnader och mer pengar in till klubbens idrottare. Besparingen har även gjort att föreningen inte på samma sätt som tidigare behöver jaga sponsorer.

– Fotbollsföreningarnas projekt är ett värdefullt kvitto på hur relativt små energibesparande åtgärder snabbt kan ge tydliga resultat för både klubbkassan och verksamheten. Viktigt är också att medlemmarna inspireras att tänka till på hur de kan spara energi i andra sammanhang, till exempel i hemmet. Kunskapen når utanför klubbhusen, vilket vi är väldigt glada för, säger Christina Thörnvall, sponsringschef på E.ON.