"Behoven är helt enorma"

Femtio nya fotbollsplaner till 2022. Det är vad som behövs för att bygga ikapp Stockholms planbrist. Men målet blir svårt att nå enligt idrottsborgar­rådet Emilia Bjuggren.

#Stanbehöverenplan

Posted by Svenska Fotbollslandslagen on den 10 juni 2015

109 spelare, 20 tränare, sex lag – på en plan. Så ser verkligheten ut för Värtans IK, varje torsdag under hela säsongen. Breddklubben i Hjorthagen i Stockholm är knappast ensam om att trängas på liten yta. Över hela huvudstaden konar föreningar upp gräsytorna i olika stora tårtbitar till sina lag. Ett stenkast från Hjorthagen där Värtan och Djurgården bedriver sin ungdomsverksamhet, byggs nu Norra Djurgårdsstaden med 12.000 nya bostäder. Vem som ska ta hand om alla fotbollsintresserade barn från detta nybygge har ingen för närvarande svar på.

Artikeln är hämtad ur Magasinet Fotboll #2 2015.

Varför saknas så många planer i Stockholm?

Emilia Bjuggren, idrottsborgarråd Stockholms Stad. Foto: Magnus Selander.– En förklaring är att bostadsbristen är akut. Man har prioriterat att bygga bostäder. En annan är att man inte beräknade att ha en sådan stor befolkningsökning.

Hur påverkar detta stadens unga idrottare?

– Föreningsidrotten slåss verkligen för att få utrymme. Det får stora konsekvenser, framför allt på spontanytorna. Resultatet blir att alla tider mellan 17 och 22 bokas upp varje dag. Utrymmet att bara gå ner och lattja fotboll försvinner helt.

På Värtans IK:s torsdagsträningar delar sex lag, 109 spelare och 20 tränare, på en elvamannaplan. Hur ska man kunna bedriva ett vettigt träningspass under sådana förhållanden?

– Jag tycker att det är fantastiskt att man faktiskt ändå lyckas. Det visar vilken styrka som finns i dessa ideella krafter. Det är viktigt att poängtera. Men det är klart att när man kommer upp i åldrarna och ska ha matchträning så räcker inte en sjättedels plan. Men jag tror inte att ungdomstappet enbart kan hänvisas till spelutrymme, utan beror på flera olika faktorer. Men det kan tyvärr få konsekvenser för dem som tvekar att fortsätta.

Planbristen i Stockholm

Enligt Stockholms FF och SSIU:s rapport "Bygg ikapp! Bygg i takt!" växer befolkningen med två fullsatta SL-bussar per dag. Som läget ser ut i dag är det 14.000 invånare/11-mannaplan. För att möta föreningsfotbollens behov måste man få ner antalet till 9.000 invånare/11-mannaplan. Vilket är 50 stycken nya planer till 2022.

Hur ska man lösa problemet?

– Vissa ytor används inte för att det är grusplaner. Vår långsiktiga strategi, som sträcker sig längre än en mandatperiod, är att lägga konstgräs på befintliga grusplaner. Sedan ska vi bygga tio stycken nya planer fram till 2018.

Kommer man lyckats bygga ikapp bristen på planer till 2018?

– Nej, tyvärr inte. Behoven är helt enorma och så ser det tyvärr ut för alla idrottsgrenar i Stockholm. Men om alla barn ska kunna idrotta så måste vi sträva mot det målet.

Du har sagt att man måste sänka tröskeln till spontanidrott. Hur ska man göra det när det inte finns fotbollsplaner?

– Vi diskuterar hur vi ska kunna använda skolgårdar. Många gånger finns det inte utrymme för en fullstor plan, men man kan skapa mer aktiva skolgårdar. Runt om i stan finns en del "kaninburar". Det är framtiden, att man hittar mindre ytor där spontanidrott lämpar sig.