Medicinska kommittén angående nickningar

En debatt pågår där det diskuteras att nickar har förbjudits för unga spelare i USA och man ställer sig frågan om vi i Sverige bör göra detsamma. Grunden till debatten är en skotsk studie som visar på att minneskapaciteten hos försökspersoner är nedsatt ett dygn efter utsatthet för nickningar och återgår sedan till att vara normal vid uppföljning.

Det man i denna studie har utsatt försökspersonerna för är 20 nickar mot bollar från en bollkanon inom 10 minuter. Bollkanonen stod på 6 meters avstånd och gav ifrån sig rotationsnickar i 40 km/h. Denna mängd nickar är sannolikt inte representativ för vanligt fotbollsspel. Dessutom är det oklart om den kortvariga nedgången i minneskapacitet har någon betydelse på sikt.

Medicinska Kommittén kommer att se över den litteratur som finns på ämnet och ta upp detta till diskussion under ett sammanträde i januari, men det finns alltså ingen anledning att dra några slutsatser om huruvida nickar är skadliga utifrån endast denna uppmärksammade studie.