WADA:s dopinglista 2018 - Medicinska kommitténs råd

WADA:s dopinglista för 2018 är nu klar. Medicinska kommittén konstaterar att det i praktiken inte är något nytt med årets lista men har flera råd och tips.

Medicinska kommitténs råd och tips

  • Vid astma: Du får bara använda salbutamol (Ventoline) vid akuta astmatiska besvär och maxdos är 800 mikrogram/12 timmar. Detta är tillåtet.
    Terbutalin (Bricanyl) är förbjudet.
  • Vid ADHD: Viktigt att söka dispens för dina dopingklassade läkemedel!
  • Vid diabetes: Sök dispens för insulin!
  • Avrådan från användandet av kosttillskott!

Titta alltid på Riksidrottsförbundets Röd-Gröna Listan innan du använder ett läkemedel. Tillsammans arbetar vi för en ren och dopingfri idrott!