Ny reseräkningsblankett

Från 2018 gäller en ny reseräkningsblankett. Blanketten och instruktioner hittar ni under http://fogis.se/domare/ekonomisk-ersattning/domarkvitto/