Licensnämndens delbeslut angående ekonomikriterierna inför elitlicensen 2014

Under våren 2013 inleds prövningen om klubbarna i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan uppfyller de ekonomikriterier för elitlicensen 2014 som finns angivna i SvFF:s Reglemente för Elitlicensen. Det innebär att klubben ska ha positivt eget kapital och att om klubben inte har positivt eget kapital den 31 december 2012 ska en handlingsplan lämnas till Licensnämnden som ska visa att det egna kapitalet är positivt eller noll vid innevarande års utgång. Periodiserat bokslut lämnas in under hösten av de klubbar som arbetade under en godkänd handlingsplan år 2012, men inte lyckades infria den och få positivt eget kapital i bokslutet 2012.

Handlingsplaner och periodiserade bokslut

Av de totalt 44 klubbarna har Licensnämnden konstaterat att 34 klubbar hade positivt eget kapital. Licensnämnden har därefter godkänt handlingsplaner för Mjällby AIF, GIF Sundsvall (där Licensnämnden har justerat ned det egna kapitalet pga att uppskrivning av anläggningstillgång i dotterbolag ingått i koncernredo- visningen, vilket inte är möjligt då ideell förening är moderföretag), IK Brage, Jitex BK, Sunnanå SK och Umeå IK FF.

GAIS, Varbergs BoIS och Kristianstads DFF har att upprätta periodiserat bokslut per den 31 augusti 2013. Det periodiserade bokslutet ska visa att kapitalet vid den tidpunkten är positivt för att klubben ska beviljas elitlicens för 2014.
Ärendet Östersunds FK är bordlagt, beslut väntas i mitten av juni.

Fortsatt licensprövning under hösten

Licenskraven angående betalning av skatter och allmänna avgifter, betalningar till SvFF, SDF och annan förening samt styrelsens uttalande angående fortsatt drift under nästkommande år, prövas efter den 1 oktober 2013, då revisorsintyg angående om dessa betalningar har fullgjorts eller inte per den 31 augusti 2013 samt uttalande från styrelsen angående fortsatt drift, skall finnas hos Licensnämnden, varefter ställning tas till licens avseende ekonomikriterierna för år 2014.

Övriga licenskrav

Elitlicensen inkluderar även vissa andra krav avseende klubbarnas huvudtränare, säkerhetsansvariga och genomförande av medicinsk undersökning av spelarna i A-truppen.

Vid frågor kontakta Licensnämndens ordförande Richard Johnsson 0706-98 22 50