"I svensk fotboll vill vi varandras framgång"

En intervju med Zlatan Ibrahimovic (länk) orsakade på juldagen viss uppståndelse, då herrlandslagets lagkapten bland annat uttalade sig om jämförelser mellan dam- och herrfotboll. Efterspelet har på sina håll skapat en förväntan att Svenska Fotbollförbundet ska ge sin syn på alla de uttalanden som har gjorts.
– Svensk fotboll har en tydlig värdegrund och en del av den är att vi vill varandras framgång. Men jag kommenterar eller recenserar aldrig vad enskilda spelare säger eller tycker i media. Alla är fria att uttrycka vad de vill, säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson.

Karl-Erik Nilsson svarar här nedan på ett antal frågor som har ställts till SvFF på olika sätt:

Hur ser SvFF på jämförelser mellan dam- och herrfotboll?
- Det ska inte jämföras. Det är två olika saker, som utvecklas utifrån sina respektive förutsättningar. Precis som alla andra verksamheter inom SvFF som exempelvis barn- och ungdomsfotbollen, futsal och beach soccer. Bredd och elit hänger ihop, precis som alla olika verksamhetsdelar. Tillsammans blir det svensk fotboll.

Men ställer sig SvFF bakom Zlatan Ibrahimovic åsikter?
– Jag och övriga medlemmar i Svenska Fotbollförbundets styrelse berättar gärna om våra egna åsikter i olika frågor. Men som ordförande kommenterar eller recenserar jag inte enskilda spelares uppfattningar i media.

Han är ju trots allt herrlandslagets kapten. Betyder inte det någonting?
– Vi gör inte skillnad på lagkaptener eller förbundskaptener, herrspelare eller damspelare.

Men Zlatan Ibrahimovic är ju en världsstjärna som har ett enormt inflytande på unga?
– Helt rätt, men han får fortfarande uttrycka sina åsikter utan att vi recenserar honom i media. Och glöm inte bort att han i intervjun uttalar sin största respekt för damfotbollen, för damlandslaget och vad de har åstadkommit.

Vad säger du om damlandslagets förbundskapten Pia Sundhages uttalande om att Zlatans uttalanden påvisar brister i manlig fotbolls värdegrund?
– Jag säger det igen, jag kommenterar inte vad enskilda tycker och säger. SvFF:s värdegrund är gemensam för såväl herrar som damer, den gäller för svensk fotboll i stort. Men en gemensam värdegrund och respekt för varandras engagemang betyder inte att alla alltid kommer att tycka lika i alla frågor.

Någon tror till och med att SvFF saknar en värdegrund för den här typen av frågor.
– Självklart finns en fastslagen värdegrund som vi arbetar aktivt med. Värdegrunden finns som en del i vårat strategidokument (se nedan), som jag under hösten flera gånger har diskuterat i media och presenterat vid ett antal olika andra tillfällen under året. Den beslutades i mars 2013, och är givetvis tillgänglig på vår hemsida för vem som helst. Vi har under året haft diskussioner om vår värdegrund för att konkretisera och omsätta ord till handling. Arbetet har varit intenstivt och genomförts i samtliga 24 distrikt, samtliga centrala kommittéer, förbundsstyrelse, ledningsgrupp och på centrala kansliet. Det är ett arbete som fortsätter under 2014 och framåt

Har det här orsakat en spricka mellan dam- och herrlandslaget?
– Nej, det hoppas jag inte. Vi jobbar med våra olika verksamheter utifrån de förutsättningar som krävs för att nå utveckling och resultat. Vi föll på målsnöret med herrlandslaget i ambitionen att ta oss till VM. Jag är stolt över vårt damlandslags framgångar under året på EM på hemmaplan, liksom våra ungdomslandslag som gjort ett fantastiskt år. Vi har spelare och ledare i absolut världsklass. Det är fantastiskt för ett litet land som Sverige. Alla delar behövs. Det är alla delarna gemensamt som skapar svensk fotboll.

SvFF - vår värdegrund

• Vi vill varandras framgång.
• Vi föregår med gott exempel och visar öppenhet och respekt för människors lika värde samt motverkar alla former av diskriminering samt gynnar arbetet för jämställdhet och mångfald.
• Verksamheten utgår ifrån delaktighet, engagemang, trovärdighet och drivs enligt demokratiska principer där beslut är väl förankrade.
• Fotbollen bygger på det ideella ledarskapet och präglas av glädje, gemenskap och rent spel.
• Fotbollen ska vara tillgänglig för alla och bidrar aktivt till samhällsnyttiga värden och värderingar.
• Med fotbollen som utgångspunkt engagerar vi oss såväl inom den egna verksamheten som i idrottsrörelsen och samhället i övrigt.
• Vi tror på ett ständigt behov av utveckling och strävar efter en god balans mellan kontinuitet och förnyelse.

>> Mål & Strategi 2013-2017 (PDF-dokument, 1,4 MB)