SvFF satsar på mångfaldsarbete

Det saknas kvinnor och personer med utländsk bakgrund i nyckelroller inom svensk fotboll. Nu har Svenska Fotbollförbundet inlett ett mångfaldsarbete med målet att vända trenden.

En undersökning från 2010 gjord av SCB visar att 71 procent av killarna mellan 13 och 20 år med utländsk bakgrund spelar fotboll i en förening. Men den etniska mångfalden inom fotbollen verkar mest finnas på planen och då bara bland pojkar och män.

Siffror som tidningen Aftonbladet presenterade i höstas visar att bara två av 300 styrelseledamöter på nationell och regional nivå inom svensk fotboll hade icke nordeuropeisk bakgrund.

Jesper Fundberg är forskare i idrottsvetenskap med inriktning på etnicitet och genusforskning vid Malmö högskola. Han arbetar just nu med Svenska Fotbollförbundet för att komma fram till strategier för jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Arbetet börjar utbildningsmässigt med fokus på normkritik och med förbundet självt.
– Det är viktigt att börja uppifrån. Att markera att det här är viktigt. Det finns en stor vilja hos förbundet att göra någonting, säger han.

Hur kan det se ut så här?
– Det är väl den frågan som jag har att ta reda på. Men om vi tar allmänna kunskaper så handlar det om att man blir van vid normen, man reflekterar inte över vilka som redan finns på dessa positioner. Man går efter vilka som brukar vara ledare och vilka som brukar sitta i styrelsen. Ju längre upp i beslutandenivå - desto mer homogent brukar det vara. Man väljer sådana som är som sig själv, märkligt nog.

Fundberg tror att jämställdheten och den etniska mångfalden kommer att se annorlunda ut på beslutandenivå i framtiden.
– Vi får inte glömma att det inte har funnits så stor etnisk mångfald på aktivitetsnivå förut heller. Det är inte mer än 15 år sedan som man frågade sig varför pojk- och herrlandslagen inte hade några spelare med utländsk bakgrund, säger han.

Arbetet med jämställdhet och mångfald handlar om överlevnad, tycker Fundberg. Men exakt vad det kommer att mynna ut i är fortfarande för tidigt att svara på.

Jesper Fundberg tycker att det är viktigt att man börjar med att reda ut begreppen. Att jämställdhet handlar om kön och att mångfald handlar om andra maktrelationer, där etnicitet är ett av många exempel.
När han i en tidigare undersökning tittade närmare på mångfald och jämställdhet inom sex olika förbund, var fotbollen en av idrotterna med minst etnisk mångfald. Basketen var den idrott som stack ut åt det motsatta hållet.
– Där har man varit medveten om att ska något förändras så får det göras aktivt. Basketen har till exempel satsat lika mycket på tjejer och killar.

Texten först publicerad i Magasinet Fotboll #1 2014.