Ekonomi 2013 i Elitettan och division 1

Idag publiceras analysen av ekonomin för föreningarna i damernas Elitettan och herrarnas division 1 för säsongen 2013.

Kartläggningen av Elitettan och Division 1 bygger på uppgifter inrapporterade av föreningarna samt deras årsbokslut. Serierna omfattas inte av elitlicensen. Åtta av sammanlagt 42 lag har trots påminnelser inte inkommit med de efterfrågade handlingarna.

2013 var det första året för Elitettan, damernas näst högsta serie med 14 lag. Jämförelser med tidigare år gäller damernas division 1 (med sammanlagt 24 lag).

>> Analys av Elitettans ekonomi 2013 (PDF-dokument, 79 kB)

Ekonomin i division 1 herrar analyseras för nionde året i följd. 2013 uppgick det sammanlagda underskottet till -7,9 miljoner kronor, jämfört med -11,8 miljoner för 2012.
Det förbättrade resultatet (3,9 mkr) kan förklaras dels med att tre föreningar med stora negativa resultat 2012 har förbättrat sina resultat, samt att Qviding FIF och IF Limhamn Bunkeflo tillsammans visar ett positivt resultat på 3,9 mkr.

>> Analys av division 1 herrar ekonomi 2013 (PDF-dokument, 109 kB)

>> Tidigare års analyser i Dokumentbanken Ekonomi