Analys av Damallsvenskans ekonomi 2015


Matchbild från en av matcherna mellan Rosengård och AIK i Damallsvenskan 2015.

Under 2015 har de Damallsvenska klubbarnas genomsnittliga intäkter ökat med ca 0,5 procent jämfört med föregående år. Denna intäktsökning bör även ställas i relation till den genomsnittliga kostnadsökningen på ca 2,7 procent, vilket visar på en ekonomisk negativ utveckling. Fyra klubbar hade negativt eget kapital 2015 att jämföra med två klubbar föregående år.

Då Tyresö Fotboll AB utgick ur serien 2014 innehåller underlaget endast data från elva klubbar 2014 jämfört med tolv klubbar 2015 och övriga år. Det innebär att det är svårt med direkta jämförelser mellan åren. I många fall har därför snittet per klubb använts som jämförelsetal.

Klubbarna redovisade ett sammantaget underskott avseende fotbollsverksamheten uppgående till – 3 666 tkr. Det ekonomiska resultatet var därför sämre 2015 än 2014 då resultatet uppgick till – 1 258 tkr. Sex av klubbarna redovisade ett ekonomiskt överskott 2015, medan övriga hamnade på ett underskott.