Forskning kring fotbollens framtidsfrågor

Den 1 september påbörjade Peter Brusvik en doktorandtjänst på Pedagogiska Institutionen vid Umeå universitet. Brusvik ska forska runt varför barn och ungdomar väljer att sluta eller fortsätta spela fotboll.

"Avsluts- och fortsättningsprocesser inom svensk fotboll" heter Peters och SvFF:s gemensamma forskningsprojekt. Idén till forskningsprojektet har grund i SvFF:s strategiarbete där målet att fler ska spela längre är centralt, något som även bottnar i såväl RF:s Idrottslyftet som UEFA:s Grow 2020.

- Det är viktigt att vi som arbetar med fotbollen på olika nivåer får mer fakta kring dessa avgörande framtidsfrågor och inte bara blir fångade av andras synpunkter och åtgärdskrav, säger Brusvik.

Avhandlingen består av tre delstudier som troligen kommer att påverka vår spelar- och tränarutbildning, när det handlar om att skapa en god lärmiljö i distrikt och förening. Projektet och forskarutbildningen genomförs i samarbete med Företagsforskarskolan i Umeå, som garanterar vetenskapligheten i arbetet.