Enskede IK årets barn- och ungdomsförening

Svenska Fotbollförbundet har utsett Stockholmsföreningen Enskede IK till Årets barn- och ungdomsförening i svensk fotboll.
I hård konkurrens med föreningar från ytterligare tolv fotbollsdistrikt i Sverige vill vi lyfta fram en stor förening som i storstadsmiljö har utvecklat en syn på människor, fotboll, lärande och utveckling som ligger helt i linje med forskning och beprövad erfarenhet, och kan verka som ett föredöme för andra föreningar.

Motiveringen lyder; Enskede IK bedriver en verksamhet som ligger helt i linje med Fotbollens Spela, Lek och Lär – svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning, och Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan.

Enskede IK2014 gjorde föreningen en tydlig riktningsförändring och styrelsen klubbade igenom Enskedemodellen, "som bygger på ett förändrat synsätt på hur verksamheten bör bedrivas för att skapa bra förutsättningar för en väl fungerande barn- och ungdomsfotboll. Konceptet är helt och hållet baserat på dagens forskning kring bland annat talangutveckling samt barns psykiska, fysiska och sociala utveckling".

Spelarutbildningen bygger på att föreningen jobbar långsiktigt med varje åldersgrupp och att varje enskild spelare, oavsett förmåga, ska få chansen att utveckla sina färdigheter både individuellt och som lagspelare. Alla som vill vara med får vara med och ska ges bästa förutsättningar att utvecklas i sin egen takt.

Föreningen har ett inkluderande synsätt på barn och ungdomar, och jobbar efter att så många som möjligt ska vara med så länge som möjligt. Föreningen har skapat en Social fond vars syfte är att ekonomiskt hjälpa enskilda medlemmar som inte skulle ha möjlighet att delta i deras respektive lags aktiviteter (cuper, träningsläger etc.) eller köpa det material laget beslutat att använda sig av.

Svenska Fotbollförbundet utser årets barn- och ungdomsförening i samarbete med SJ.

Läs mer: