Fabege ökar sitt ägande i Nationalarenan Friends arena

FabegeFabege förvärvar Solna stads, Peabs och Jernhusens andelar i Arenabolaget och Fabeges ägarandel blir efter omstruktureringen 66,7 procent.

Arenabolaget i Solna KB, som äger fastigheten Nationalarenan 1 (det vill säga Nationalarenan Friends Arena) är en central del av Arenastaden som är ett av Fabeges viktigaste stadsutvecklingsområden.

Det innebär att Fabege och Svenska Fotbollförbundet (SvFF) gemensamt ska driva den fortsatta utvecklingen av arenan. Utöver Fabege blir SvFF:s ägarandel 22,2 procent och Cooperante AB 11,1 procent (se nedan).

- För Svenska Fotbollförbundets del känns det mycket tillfredsställande med en finansiell omstrukturering av arenabolaget. Samt att diskussionen i ägarkretsen blir mellan två istället för fem parter, vilket gör att vi ser fram emot 2017 med tillförsikt, säger SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson.

Fabege tar därmed ett större ansvar för framtida resultat.
- Arenabolaget stärks och Fabege får nu tillsammans med SvFF bättre förutsättningar att långsiktigt driva arenans utveckling framåt, kommenterar Christian Hermelin, VD Fabege AB i ett pressmeddelande.

Not: SvFF representerar Cooperante AB i ägarkretsen.