Utvecklingskonferensen igång

Fr.v: Håkan Sjöstrand, Liam McGroarty, Per Widén, Frank Ludolph och Karl-Erik Nilsson. Foto: SvFF.

På måndagen inledde SvFF en tvådagars "Utvecklingskonferens" i Upplands Väsby med cirka 125 personer från samtliga 24 distrikt. Ämnet var bland annat hur alla tillsammans ska nå ut ännu bättre till lag och klubbar med allt som görs nu och för framtiden, för att fler ska spela, leda och det helst längre än vad som är faktum idag.

Frank Ludolph och Liam McGroarty från UEFA var uppskattade gästtalare, liksom professor Tor Söderström från Umeå Universitet.

- Sverige ligger långt framme på de flesta områdena inom fotbollen, men ni har också utmaningar. Att utveckla gräsrotsfotbollen och den yppersta sportsliga eliten via landslag och klubbar går hand i hand, tro inget annat. UEFA har lagt fast att gräsrotsfotbollen är en av de elva viktigaste kärnområdena inför framtiden och behandlas på kongressen med fullt fokus. Det är en mycket viktig fråga för oss alla menade Frank Ludolph, ansvarig hos UEFA för fotbollsutbildning och berättade att en ny "Grassroots Charter" håller på att samlas in.

Liam McGroarty har arbetat bland annat med att jämföra UEFA:s medlemsnationer utifrån olika kriterier och delat ut brons, silver och guld vartefter resultaten visat var faktiska siffror och ambitioner ligger i de olika förbunden. Sverige har nått nivån silver (25 har fått guld, 28 silver och elva brons).

- Det var väldigt starkt att höra Karl-Erik Nilsson och Håkan Sjöstrand tillsammans inleda konferensen, vara tydliga och det kan ses som ett mycket gott och ledande exempel. Inte minst när det gäller image som tillsammans med engagemang, deltagande, resurser/pengar, strategi och handlingsplaner är det som UEFA jämfört nationerna emellan, menade Liam vidare.

Fotbollen i Europa har tappat nästan åtta miljoner spelare från 2010, Sverige tappar spelare i tonåren.

- Så alla måste agera på en rad olika områden. Sverige har många som börjar spela fotboll och är framförallt stora och rätt unika på flicksidan, men ni har också många som slutar alldeles tidigt. Där har ni ett arbete att göra fortsatte Liam.

Liam menade att framtiden måste vara mer flexibel för både utövare och ledare, locka föräldrar till sig även som aktiva, och faktiskt att en av fem inte riktigt ved vad gräsrotsfotboll betyder eller fungerar.
- 44 procent har föräldrar som spelat själva, så det betyder massor även för framtiden att det förhållandet består. Men genom att skaffa en strategi att få med mer genom en rad olika idéer, så kommer det betyda bättre aktion framöver. Där ser vi inte riktigt att Sverige har en klar strategi, och man bör i framtiden bland annat samarbeta mer med Korpen som är en del av fotbollen trots allt, fortsatte han.

Karl-Erik Nilsson och Håkan Sjöstrand inledde med en gemensam redogörelse för hur man arbetar och ser på framtiden.

- Distrikten och SISU är ju jätteviktiga i vårt arbete, och det görs massor av bra saker. Tänk på vilken avgörande faktor den allra första ledaren kan ha för ett barns utveckling och fortsättning inom fotbollen, oavsett vilken nivå man senare spelar på. Och vilken samhällsnytta vi gör tillsammans, även om vi har saker att förbättra. Där ska vi ta fram mer fakta som vi ska luta oss emot på olika sätt till vår nytta sa Sjöstrand och Nilsson.

Spelarutbildningsplanen utvärderad

Tor Söderström, Umeå Universitet, var sist ut för dagen och redovisade den utvärdering av Spelarutbildningsplanen (SUP) som Universitetet genomfört. Arbetet har bestått i att via enkäter och intervjuer med tränare, barn och ungdomar i tio föreningar utifrån deras fysiologiska, psykologiska och sociala förutsättningar se hur planen fått för effekt i deras hemmiljö.

Tor Bergström.6-9, 9-12 och 12-15 år - så gamla har ungdomarna i utvärderingen varit. Totalt 234 individer i tolv föreningar medevrkade (två anslöt självmant). I viss stödjande frågor har färre klubbar varit med och färre individer.
14 av 24 distrikt började med utbildningen 2013 och de åtta sista anslöt 2014. Det konstaterades att inga alldeles "tvingande och givna direktiv" fanns från början från SvFF, vilket så här i efterskott anses bra eftersom det ser så olika ut i olika distrikt och föreningar och de fick då forma utbildningen själva.

– Nyckelfrågan för att få kontinuitet i föreningarna med utbildningen är att ha en utbildningsansvarig eller koordinator. Det blir lätt annars att utbildning flyttar fokus från förening till individ, sa Tor.

Utvärderingen kommer nu att bearbetas och användas på olika sätt, vilket Tor Söderström och universitetet vill diskutera med SvFF så rätt frågor, och konsekvenser görs.

Söderström konstaterade bland annat att:

  • föreningarna behöver stöd för att driva processen,
  • att SvFF måste fortsätta driva på behovet av utbildning så att den är på en bra nivå, följer alla givna direktiv - bl.a. barnkonventionen och Spela. Lek och lär.
  • Riksinstruktörer har en viktig roll även framöver,
  • distriktens arbete med SUP kan bidra till en positiv förändring,
  • det är viktigt med kontinuerligt arbete med föreningarna när nya tränare kommer så de får utbildning,
  • det behövs en röd tråd förening-distrikt,
  • strategin bör vara att hjälpa svagare distrikt,
  • distrikten behöver stöd i utvärderingsarbetet från SvFF.

Det Tor Söderström redovisade, inte minst svaren bland de yngsta, var ändå mycket positivt när det gäller mobbning, utanförskap samt resultatfixering som kan finnas i dessa åldrar.
Vi lär få anledning att återkomma mer till detaljerna i utvärderingen.