113:e årsmötet för SvFF lördag 25 mars

Svenska Fotbollförbundet håller sitt 113:e årsmöte klockan 10.00 lördagen den 25 mars på Norra Latin i Stockholm och gästas av Allan Hansen, tidigare ordförande i Danmarks Fotbollförbund och flerårig nu avgående ledamot i UEFA:s exekutiva kommitté.
Den tidiga mötestiden beror givetvis på att det är VM-kval på Nationalarenan Friends Arena på lördagskvällen då Sverige möter Vitryssland med avspark kl.18.00.

Det har inkommit en motion till Förbundsmötet och det är Stockholms FF som föreslagit att elitfutsalföreningarna ska ha samma demokratiska inflytande som elitfotbollföreningarna vid SvFF:s årsmöte. Förbundsstyrelsen (FS) föreslår där mötet att ge FS i uppdrag att genomföra en utredning om de frågor som väckts i motionen och, efter diskussion vid ordförandekonferensen 2017, återkomma med eventuellt förslag till stadgeändringar till Förbundsmötet 2018.

År 2016 beslutades om två stadgeändringar: dels att ordföranden (liksom övriga styrelseledamöterna) ska väljas på två år (istället för ett), dels att maxgränsen för att sitta i FS och övriga av SvFF:s beslutande organ ska vara tolv år.

En viktig stadgeändring som föreslås årets Förbundsmöte är: att det tydliggörs att SvFF:s behöriga organ fortlöpande ska granska att Idrotts-AB uppfyller villkoren enligt SvFF:s stadgar samt att, såvitt avser alla klubbar, utreda ärenden om misstänkta ekonomiska oegentligheter inom den idrottsliga verksamheten och i förekommande fall göra anmälan till vederbörande disciplinorgan (t.ex. Disciplinnämnden). Det tydliggörs också att det är förbjudet för en förening att genom att avhända sig det avgörande inflytande över verksamheten i ett idrotts-AB samt att ett Idrotts-AB:s firma ska även innehålla en fotbollsbeteckning. inte tillåtet för förening att genom andra överenskommelser, mellan parterna eller i förhållande till tredje man, avhända sig ett avgörande inflytandet över verksamheten i Idrotts-AB samt att ett Idrotts-AB:s firma ska innehålla en fotbollsbeteckning.

Valberedningen: Karl-Erik Nilsson föreslås väljas om på två år
SvFF:s valberedning föreslår omval av samtliga i Förbundsstyrelsen, och att ordföranden Karl-Erik Nilsson blir vald fram till årsmötet 2019.

I Disciplinnämnden föreslås omval av ordföranden Kerstin Elserth i ett år, ledamöterna Göran Nilsson och Kristin Persson omval i två år, fyllnadsval av Anna-Karin Broström i ett år, nyval av Paul Myllenberg och Linda Forsberg (VM-spelare 2007-2011 och OS 2008) i två år.

Pär Jonsson föreslås bli Ekonomiska Samrådsnämnden i ett års tid, och där nyval av ledamöterna Laila Hämäläinen och Barbro Bengtsson i två år.

I Licensnämnden föreslås nyval av Richard Jonsson som ordförande i ett år, nyval i två år av Anna Wallin Krasse, Josefin Fors, Fredrik von Bothmer samt nyval av Ivar Verner och Odd Swartling och Hanna Marklund (VM och EM-silver, Diamantbollen 2005, tre SM-guld, två Women's Champions League-mästare som spelare) i ett års tid.

I Appellationsnämnden och- Besvärsnämnden föreslås omval rakt av.

27 fotbollsledare kommer också erhålla medaljer för sitt stora engagemang för svensk fotboll i många år under Förbundsmötet.