SvFF och regeringen i samordnad aktion mot matchfixing

Matchfixning är ett mycket allvarligt hot mot fotbollen. I det betänkande som är överlämnat till regeringen, "En omreglerad spelmarknad" (SOU 2017:30), tar utredaren sikte på problematiken och föreslår en ny straffbestämmelse.

SvFF och regeringen tar nu ytterligare krafttag för att komma tillrätta med den här problematiken.

- Mitt löfte från regeringens sida är att vi har hög prioritet på detta och vår ambition är att lägga fram en proposition till riksdagen under den här mandatperioden. Men här krävs också nära samarbete mellan myndigheter, idrotten och spelanordnare för att upprätthålla förtroendet. Spelmarknaden förändras och vi måste agera, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Svenska Fotbollförbundet uppskattar den handlingskraft som regeringen visar.

- Vi räknar med ett fortsatt stöd, även på en framtida och omreglerad spelmarknad, från regering och riksdag i vår resurskrävande kamp mot matchfixing. Fotbollen kommer aldrig att ge vika, men det är viktigt att vi samarbetar och agerar, säger SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand och fortsätter:

- Men det är också av yttersta vikt att fotbollen framöver också erbjuds möjligheter att vara med och påverka till exempel utbudet på en framtida spelmarknad. Utan spel på fotboll vore ju bettingmarknaden ganska tråkig.

Civilminister Ardalan Shekarabi:
- Jag uppskattar den tydlighet som Svenska Fotbollförbundet haft mot kriminella som ägnar sig åt den här typen av brottslighet och låt också mig vara tydlig: den svenska regeringen accepterar inte att kriminella ger sig på hjärtat av det civila samhället, inte nu och inte framåt.

Håkan Sjöstrand avslutar:
- Tillsammans lovar vi att vi kommer att göra allt vi kan för att rensa bort den här typen av kriminell avart och räcker inte det så får vi göra ännu mer. Det är både vårt ansvar och vår skyldighet gentemot alla miljontals människor som älskar fotboll.