Stort intresse för anläggningskonferenserna

Från konferensen i Växjö. Foto: SvFF.

Anläggningskommittén anordnade tre konferenser i slutet av september och början på oktober i Umeå, Solna och Växjö med sammanlagt cirka 120 deltagare. Ingvar Björkman har varit föredragande och medverkande har även kommit från Naturvårdsverket, Solna Stad och Luleå Tekniska Högskola. Många frågor är aktuella givetvis, men kanske framförallt diskussionen om konstgräset och dess påverkan på miljö och hälsa.

Nuläget

...när det gäller debatten om konstgräs/granulat och cancer är att ECHA (Europeiska kemikalieinspektionen) kommit med en rapport som säger att det finns väldigt låga risker både för spelare, funktionärer och de som sköter planerna.

FIFA har uttalat att deras medicinska expertis understryker detta och säger att det inte finns någon forskning i världen som visar att konstgräs/granulat skulle vara farligt för spelare.

Naturvårdsverket säger i sin rapport:

  • Det finns ingen samlad information som visar skillnader i risk för spridning beroende på vilken typ av gummigranulat som används.
  • I rapporten betraktas därför de olika typerna av gummigranulat som likvärdiga ur ett mikroplastperspektiv.
  • SvFF anser att ytterligare forskning behövs och de arenaägare som ska bygga nya planer eller byta konstgräs bör förhålla sig till våra "Rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner".

SvFF:s rekommendationer är:

  • att samtliga konstgräsplaner bör ha slutna plan- och ytvattendräneringar för framtida eventuella reningsverk,
  • att gummigranulat som hamnar utanför planen ska återföras,
  • att planera in ytor, gärna asfalterade, för snöuppläggning utanför planen så att granulatet kan återföras efter tining. En grusyta som täcks med markduk, eller en uttjänt konstgräsmatta kan vara ett alternativ till asfalt.
  • att dagvattenbrunnar bör ha filter för att fånga upp granulat som kommit ner i dräneringssystemet,
  • om mycket granulat hamnar i duschrum kan man överväga att leda duschvattnet via ett filter för att samla upp de stora partiklarna,
  • att försöka få spelarna att borsta av granulaten på en särskild plats där det kan samlas ihop och återföras till planen. Det är viktigt att planägarna tar ett stort ansvar för att gummigranulatet inte hamnar i miljön, utan i så stor utsträckning.

Arbetsinriktning framöver är nya och fler mätningar, försök till framtagande av reningsverk eller reningskassett för mikroplaster, framtagande av lathund för upphandling av ett miljöanpassat konstgräs (innovationsupphandling) samt försök till framtagande av ett bionedbrytbart gummimaterial som fyllnadsmedel (ersättning för granulat).