Tränarutbildning A Ungdom 2018

SvFF:s utbildnings- och utvecklingsavdelning är i slutskedet av produktionen av Tränarutbildning A Ungdom (TU AU), som enligt produktionsplanen lanseras under första kvartalet 2018. Utbildningen tar upp samma kompetensområden som UEFA:s Elite Youth A-utbildning.

Kursen A Ungdom är ett nationellt alternativ till UEFA Elite Youth-kursen och tar upp samma kompetensområden. Målsättningen är att komplettera SvFF:s barn- och ungdomstränarutbildning med en kurs som har spetsen riktad mot spelarutveckling i alla avseenden. Den vänder sig till alla ungdomstränare som har en hög ambition att skapa förutsättningar för bästa möjliga utvecklingsmöjligheter för de spelare de ansvarar för.

Kursen består av två kursmoduler om vardera två dagar. Kursen innehåller två webbperioder med hemuppgifter; WP 1 som sker innan kursens start som en förberedelse för deltagarna och WP 2, mellan kursmodulerna.

Kursen har sin utgångspunkt i flera frågeställningar såsom:

  • Hur utvecklar man föreningens ungdomsspelare till framtida A-lagsspelare?
  • Hur skapar man bäst förutsättningar för lärande?
  • Vilka färdigheter är viktigast att ha för en fotbollsspelare och hur ska dessa tränas?
  • Ska ungdomslagen använda samma spelsystem som A-lagen i föreningarna?
  • Hur skapar man ett bestående fotbollsintresse och hur hanterar man dropout-problemen?
  • Hur kan man hjälpa spelarna i övergångarna från ungdoms- till seniorfotboll?
  • Hur kan man på bästa sätt förbereda unga spelare för framtida karriärövergångar?
  • Hur hanterar man den höga tränings- och matchbelastningen som är så vanliga bland unga, ambitiösa spelare?
  • Hur planerar och periodiserar man träningen för laget och den enskilde spelaren?

I kursen använder deltagarna sina erfarenheter och sin kompetens för att diskutera aktuella ämnesområden. Teori och praktik blandas och genom webbmiljön får man tillgång till webbinarier och förtydligande texter inom varje område.