Vinbergs IF årets barn- och ungdomsförening i svensk fotboll 2017

Vinbergs IF

Svenska Fotbollförbundet har utsett Hallandsföreningen Vinbergs IF till Årets barn- och ungdomsförening i svensk fotboll. I hård konkurrens med föreningar från ytterligare elva fotbollsdistrikt i Sverige vill vi lyfta fram en förening som genomsyras av fotboll för alla.
Föreningen har inte minst de senaste åren tagit emot många ensamkommande barn och ungdomar som finns på ett boende i närområdet.

Vinbergs IFVerksamheten utgår från barnrättsperspektivet vilket gör att barn och ungdomar mår bra i Vinbergs IF. Det är lika viktigt att alla får vara med som att egenfostrade spelare tar klivet upp i seniorlagen för herrar och damer. Vinbergs IF vill att alla barn och ungdomar ska få känna gemenskap, glädje och kamratskap i klubbens grönvita färger.

Motiveringen lyder;

Det här är föreningen som lever Fotbollens, Spela, Lek och Lär!
Vinbergs IF erbjuder en trygg miljö som präglas av kunniga och välutbildade ledare och att barnen och ungdomarna känner ett engagemang. Vinbergs IF tror på ett starkt socialt engagemang där barn och ungdomar kan känna sig trygga, sedda och uppskattade oavsett resultat. Föreningen har under många år arbetat med ett värdegrundsarbete som syns i praktisk handling och beteenden. Att människor trivs i föreningen, lyfts ofta fram.

Många kompetenta och erfarna ledare inom verksamheten säkerställer en utbildnings och bildningskultur som syns i återkommande tränar-, ledar- och föräldrainsatser. Välutbildade ledare och en fotbollsutvecklare i föreningen säkerställer en god fotbollsutbildning på alla nivåer. I Vinbergs IF är glädje, vi-känsla, trygghet och utveckling mer än ord på ett papper!

Svenska Fotbollförbundet utser årets barn- och ungdomsförening i samarbete med SJ.