Bo Karlsson lämnar uppdraget som ordförande i Domarkommittén

Uppgifter om olämpligt beteende har föranlett Bo Karlsson att lämna uppdraget som ordförande för Svenska Fotbollförbundets Domarkommitté.
- Det är tråkigt, men rätt beslut, säger SvFFs ordförande Karl-Erik Nilsson.

Den händelse som ligger bakom beslutet skedde under andra halvan av 90-talet.

Bo Karlsson kommenterar uppgifterna:
- De uppgifter som framkommit gör det omöjligt för mig att fortsätta mitt uppdrag som Domarkommitténs ordförande. Jag har därför meddelat Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson att jag lämnar det med omedelbar verkan. Mitt uppdrag bygger på förtroende, det förtroendet är i och med dessa anklagelser – även om det är 21 år gammalt – så pass skadat att den bästa lösningen för svensk fotboll är att jag träder tillbaka. Jag har inget minne av händelsen och kan därför inte kommentera den.

Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson:
- Jag delar Bo Karlssons syn. Det är allvarliga uppgifter som har framkommit, och det påverkar förtroendet på ett sätt som gör att han inte kan fortsätta uppdraget.