Vad ska ni göra för pengarna?

Hallå där Pär Jansson, projektledare på Upplands FF, som har fått drygt tre miljoner kronor till landsbygdsutveckling.

Vad ska ni göra för pengarna?
– Vara en personell resurs och ett bollplank för föreningarna. Vi vill skapa en verkstad av många idéer. Det kan vara gemensamma kanslier, vaktmästarpooler, utveckling av arenorna med mera. Detta skapar jobb på landsbygden.

Per Jansson.Hur viktig är fotbollen på landsbygden?
– Oerhört viktig. Fotbollen är den enda organisation som har verksamhet i landets alla kommuner och är ofta den enda mötesplatsen, fritidsverksamhet och mycket socialt umgänge på mindre orter. För friskvården är fotbollen också viktig.

Hur är statusen för anläggningarna generellt sett i Uppland?
– Hos landsbygdsföreningarna är de i regel välskötta. Man har bra anläggningar men färre spelare och mindre verksamhet. På större orter är det ofta tvärtom. I projektet vill vi hitta samarbeten, om både anläggningar och spelare.

Har ni hittat goda exempel bland föreningarna?
– Östervåla IF, min moderklubb, har skapat ett kansli med anställda som även åtar sig administration, kopieringsservice med mera. Älvkarleby IK är en förening som utvecklat sin idrottsplats på ett fantastiskt sätt genom egna initiativ.

Med satsningen får invånarna förbättrad service eller infrastruktur. Hur?
– Bättre utnyttjande av anläggningarna berör hela orten. I samband med arrangerade träningsläger och cuper drar näringsidkare nytta av besöket. Då kan det även skapas arbetstillfällen i form av vaktmästarpooler och kanslier. Ett livaktigt föreningsliv gynnar också inflyttning. Förbättrad service kan också bestå i att flera kan använda föreningarnas lokaler till möten och andra evenemang.

Fakta: två satsningar

  • Pengarna går dels till "Framtidens fotbollsförening som landsbygdsutvecklare". De är från Leader Nedre Dalälven och berör Heby, Tierp och Älvkarleby.
  • Pengarna för den andra, "Upplandsbygds fotbollsföreningar som landsbygdsutvecklare kommer från Leader Upplandsbygd och berör Uppsala, Sigtuna, Knivsta samt Östhammar.