Kallelse till förbundsårsmötet 2018

Idag sändes inbjudan med föredragningslista till årets förbundsårsmöte i Svenska Fotbollförbundet ut. Mötet äger rum på Vasateatern i Stockholm den 24 mars.

Distrikt och föreningar har en dryg månad på sig att anmäla sina ombud och övriga deltagare till årsmötet.