Analys av Allsvenskans ekonomi 2017

Svenska Fotbollförbundets analys av de allsvenska klubbarnas ekonomier 2017 är nu klar.
- Det allmänna tillståndet är gott för klubbarna, med en genomsnittlig soliditet på 32 %, vilket är bra, trots att det därutöver finns dolda spelarrättighetsvärden i balansräkningarna, säger Kjell Sahlström, CFO & Club Licensing Manager på SvFF, som författat rapporten. Dock finns det förstås undantag i form av två klubbar som redovisade negativa egna kapital.

- De svenska klubbarna presterar vidare vad man kan förvänta sig i Europaspelet utifrån de resurser de har i förhållande till andra länders klubbar, säger Kjell Sahlström och fortsätter:

- De svenska klubbarna har varit bra på att få fram spelare som sen går vidare till högre sportsliga nivåer i andra länder vilket inneburit ekonomiska tillskott, dock skulle man för att nå högre sportsliga nivåer hellre kunnat haft råd att behålla spelare lite längre, men för det behövs det ökade intäkter vilka i första hand drivs fram av ökad publik på matcherna.