Från anläggningsoffensiven

Magasinet Fotboll har pratat med Robin Johansson som är projektledare för Anläggningsoffensiven i Stockholm.

Hur många nya planer planeras?
– Fram till 2022 planerar Stockholms stad att bygga lite drygt tio fotbollsplaner. Med den byggtakten kommer vi aldrig att komma ikapp det stora behov som råder. Enligt våra beräkningar, som baseras på föreningarnas verkliga behov, saknas det i dagsläget fotbollsyta motsvarande cirka 30 fullstora planer i Stockholms stad.

Får klubbar i Stockholm tacka nej till barn på grund av brist på träningsyta?
– Fram till idag har våra föreningar tagit emot i stort sett alla, vilket innebär att det kan vara över 120 barn och ungdomar, samt ledare, på en fotbollsplan. Då blir det omöjligt att bedriva kvalitativ verksamhet. Trycket på varje fotbollsyta är så högt att vi framöver med säkerhet kommer att få en situation där nytillkomna barn inte får plats att delta. Byggtakten för nya planer måste öka om vi vill att alla barn och unga ska få spela fotboll.

Ger politikerna några vallöften om mer idrottsyta?
– Inte ännu.

Var är behoven mest akuta?
– Hela vårt 22 kommuner stora distrikt behöver mer fotbollsyta, men självfallet är behovet störst i de centrala delarna av länet.

Finns det innovativa idéer för att få fram mer idrottsyta?
– Vi fokuserar på ytor som är lämpliga och möjliga att anlägga fotbollsytor på. Grusplaner, skol­gårdar och andra platser som enkelt, snabbt och billigt kan göras om till moderna idrottsplatser för barn och unga. På sajten fotbollsyta.nu kan man följa vårt arbete.