Svensk breddfotboll värd miljarder för samhället

Drygt 24 miljarder kronor. Det är värdet på de positiva ekonomiska, sociala och hälsomässiga effekter svensk breddfotboll skapar – allt enligt en "social return on investment"-studie som forskare genomfört på uppdrag av UEFA.

Idrottsminister Annika Strandhäll.

På ett seminarium arrangerat av Svenska Fotbollförbundet, och i sällskap av bland annat idrottsminister Annika Strandhäll, presenterade UEFA igår en SROI-studie över breddfotbollens värde för det svenska samhället. Studien har utförts av forsknings- och analysföretagen Portas och Substance på UEFAs uppdrag.

Bakom de redovisade resultaten ligger ett omfattande arbete – en stor mängd data har bearbetats och analyserats, tidigare forskning har granskats och en mängd intervjuer genomförts. Allt under överinseende av ett expertråd.

Forskarna bakom analysen betonade att man varit mycket försiktiga i sina antaganden, och att man utelämnat områden där för stor osäkerhet råder.

De sammantagna resultaten av studien visar ändå på positiva sociala, ekonomiska och hälsomässiga effekter som uppgår till ett värde av drygt 24 miljarder kronor. Bland de faktorer man studerat märks jobbskapande, minskad brottslighet, utbildning, ideellt arbete och psykisk och fysisk hälsa.

Rapporten redogör också för hur investeringar som leder till ökat antal fotbollsutövare är "lönsamma" för samhället. Det finns alltså goda skäl för beslutsfattare att satsa på fotboll, och idrott i allmänhet.

Svenska Fotbollförbundets ordförande, Karl-Erik Nilsson:

- Vi har ju länge vetat att fotbollen gör stor nytta för samhället, men inte kunnat leda det i bevis. Därför är den här studien oerhört värdefull – den gör att beslutsfattare kan känna en trygghet i att pengar som satsas på bättre förutsättningar för fotbollen ger betydligt större värden tillbaka till samhället.

- Vi hoppas förstås att den här studien, som tydligt visar fotbollens positiva påverkan på samhället, kommer att leda till en ökad vilja att investera i fotbollen.

Idrottsminister Annika Strandhäll, talade varmt om både fotbollen och studien:

- Fotbollen är underbar! Se bara hur mycket VM betydde för sammanhållningen och glädjen i vårt land. Sedan vet vi ju också att fotbollen och idrotten i stort har mycket stor betydelse för hälsa och socialt välbefinnande. Och det är ju precis vad den här rapporten visar – jag är imponerad av resultaten.

- Vi kommer att fortsätta satsa på idrotten, det är en bra investering för samhället, sa idrottsministern.