Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 5 november 2015

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam 5 november 2015 fattat beslut i följande ärenden:

Anmäld part: Markus Rosenberg, Malmö FF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Malmö FF – IFK Norrköping FK, Allsvenskan, herrar, 31/10
Yttrande: föreligger
Beslut: avstängd den 8 november samt fr.o.m. 15 februari t.o.m. 21 februari 2016.

Efter att ha tagit del av anmälan, yttrande samt matchvideon konstaterar Disciplinnämnden att spelaren genom sitt agerande äventyrat motståndarens säkerhet. Avstängningstiden motsvarar två matchers avstängning. Avstängningen omfattar inte deltagande i internationell tävling.