Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 1 mars 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har per capsulam 1 mars 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Danny Ervik, GAIS
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: Helsingborgs IF – GAIS, Svenska Cupen, herrar, 20/2
Yttrande: föreligger
Beslut: avstängd 5 mars

Motivering: Efter att ha tagit del av anmälan, yttrande samt matchvideon konstaterar Disciplinnämnden att spelaren gått in i situationen med benet/foten högt upp och genom sitt agerande äventyrat motståndarens säkerhet. Avstängningstiden motsvarar en matchs avstängning utöver den automatiska matchen.

Anmäld part: Karl Holmberg, Örebro
Rapporterad händelse: utvisad för grov förseelse
Match: BK Forward – Örebro, Svenska Cupen, herrar, 21/2
Yttrande: föreligger
Beslut: avstängd 5 mars

Motivering: Efter att ha tagit del av anmälan, yttrande samt matchvideon konstaterar Disciplinnämnden att spelaren agerat uppenbart olämpligt då spelaren efter en situation knuffar ner sin motståndare till marken. Avstängningstiden motsvarar en matchs avstängning utöver den automatiska matchen.