Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 6 september 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 6 september 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Dalkurd AB

Anmälare: SvFF Riksombud (Person)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: Dalkurd – Halmstad, Superettan, 14/8

Yttrande: föreligger ej

Beslut: hänskjuta till FS för avgörande om politiskt budskap

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har vid sammanträde den 6 september 2016 behandlat en anmälan gentemot Dalkurd AB där Dalkurd i samband med matchen i Superettan mellan Dalkurd FF och Athletic FC United den 26 juni 2016 sålt tröjor med texten "Defend Kurdistan".

Enligt 2 kap. 35 § TB gäller följande "Exponering av politiska budskap på arenareklam och matchdräkter eller i matchprogram får endast förekomma i form av politiska partiers namn eller kännetecken. Andra former av politiska budskap är förbjudna, t.ex. politiska anföranden och manifestationer liksom andra liknande aktiviteter oavsett framställningsform (text, ljud, bild eller annat). I fall där tvekan uppstår huruvida en aktivitet innefattar ett politiskt budskap beslutar Förbundsstyrelsen i frågan."

Då Disciplinnämnden anser att tvekan råder bör frågan hänskjutas till Förbundsstyrelsen för avgörande om tröjorna ska anses innefatta ett politiskt budskap, detta innan Disciplinnämnden fortsatt handlägger ärendet.

Disciplinnämnden beslutar

att                       till Förbundsstyrelsen hänskjuta frågan om aktuella tröjor ska anses innefatta ett politiskt budskap.