Svensexa i div. II-match

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskott (TU) har vid telefonsammanträde den 15 september 2000 behandlat ärendet gällande vissa händelser i samband med div. II-matchen Väsby IK FK - Degerfors IF den 9 september 2000.
Eskilstuna Södra FF har inkommit med skrivelse mot matchen, och yrkar på omspel eller poängavdrag. Vasalunds IF har i skrivelse begärt en utredning kring händelserna och om det inträffade strider mot SvFF:s tävlings-bestämmelser. Yttranden föreligger från domaren, Väsby IK FK, Degerfors IF och Stockholms Fotbollförbund. Efter utredning finner TU
att det inte är visat annat än att matchen var slutspelad när den aktuella händelsen inträffade. Det har därför inte framkommit något som strider mot gällande tävlingsbestämmelser samt att spelaren Johan Blomberg inte erhållit någon varning eller utvisning under matchen Väsby IK FK - Degerfors IF den 9 september 2000, och ska således inte åläggas den automatiska avstängningen i nästkommande match, enligt Reglementet för förbundsserierna, punkt 8. TU:s uppfattning är vidare
att det är synnerligen olämpligt att genomföra arrangemang av detta slag i samband med matcher i seriespel. TU vill därför med kraft ta avstånd till det inträffade. TU beslutar
att ärendet, utifrån SvFF:s tävlingsbestämmelser, inte föranleder någon ytterligare åtgärd än ovanstående uttalanden att bestraffningsärenden, enligt RF:s bestraffningsbestämmelser, på berörda parter som undertecknat överenskommelsen ska upprättas samt att överlämna ärendet för kännedom till SvFF:s Domarutskott och Stockholms Fotbollförbund.