Nordahl-stipendiet till Husqvarna FF

Stiftelsen för Gunnar Nordahls Minnesfond har utsett Smålandsföreningen Husqvarna FF till mottagare av Gunnar Nordahl-stipendiet för år 2000, detta genom sitt förnämliga arbete med ungdomsfotboll.

Ange alt-text här.Klubben har som målsättning att erbjuda ungdomar, såväl pojkar som flickor, god fotbollsfostran och fint kamratskap i en miljö där det ska finnas plats för alla.

Husqvarna FF har en växande ungdomsverksamhet. Närmare 400 ungdomar har deltagit i föreningens verksamhet under säsongen, uppdelade i 16 pojklag och fyra flicklag.

Klubben bedriver en egen fotbollsskola där i år 175 flickor och pojkar i åldrarna 6-8 år deltagit. Dessutom har Husqvarna FF medverkat i adidas fotbollsskola, där 123 ungdomar deltog under tre sommarlovsdagar.

Husqvarna FF samarbetar med Jönköpings Kommun i flera angelägna ungdomsprojekt, och ser även verksamheten utanför planen som viktig. Ett bra exempel på detta är ett "läxläsningsprojekt". En av åldersgrupperna bedriver gemensam läxläsning i klubblokalen i anslutning till en träning en-två gånger i veckan. Ledare från klubben finns med som hjälp och stöd. Husqvarna FF har som mål att fler åldersgrupper ska börja med denna verksamhet.

Gunnar Nordahl-stipendiet, som är på 20.000 kr, kommer att utdelas till Husqvarna FF i Stockholm på måndag den 13 november.

I Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond sitter Gunnars son Thomas Nordahl samt Björn Ahlberg, IFK Norrköping och Krister Malmsten, Svenska Fotbollförbundet.