Lagrell om Elfsborgsfallen

Här är Lars-Åke Lagrells krönika som även återfinns i Fotbollmagasinet nr 6.
----
Elfsborgsfallen
De nu aktuella fallen för IF Elfsborg (av UEFA fråntagna poäng i matchen mot JK Trans Narva från Estland och de tappade allsvenska poängen mot Örgryte IS och Helsingborgs IF) har på sina håll kommenterats på ett sådant sätt att det finns anledning till en sammanfattning av gällande bestämmelser och handläggningsprinciper.
Jag kommenterar här bara våra bestämmelser - inte vad som kan bli besluten i de aktuella fallen.

UEFA:s cuper
Olika länder kan ha olika principer för (sina nationella) spelarövergångar och det gör att UEFA måste se till att det finns övergripande UEFA-bestämmelser som gör att alla föreningar i UEFA:s cuper ges samma möjlighet och behandlas på ett likvärdigt sätt.

För deltagande föreningar i UEFA-cupens kvalomgång (med bl.a. matchen JK Trans Narva - IF Elfsborg) skulle max. 25 spelare vara registrerade hos UEFA senast den 2 augusti 2001 kl. 24.00.

Den förening som går vidare får senare möjlighet att komplettera med ytterligare spelare, men det saknar betydelse i det nu aktuella fallet.

Bestämmelsen (och handläggningsprinciperna) finns för att det inte skall vara någon tveksamhet om vilka spelare som får användas av resp. förening. Man ska inte (i ett "nationellt samspel") kunna ändra i den insända deltagarlistan.

Spelklarhet i vårt tävlingsspel
När det gäller de aktuella allsvenska matcherna så har det också funnits en del sammanblandningar. Det har bl.a talats om ett nytt "Saltöfall" och det har både talats om en licensmiss (som på sina håll har tolkats som en ren administrativ miss) och att IF Elfsborg spelat med en icke spelklar spelare (som har betraktats som allvarligare).

För att beskriva det hela så enkelt som möjligt kan sägas att en spelare från 15 år skall ha en spelarlicens för att få spela fotboll. Spelarlicens söker man när man börjar spela fotboll och den flyttas sedan med spelaren, om spelaren byter klubb.

Ett klubbyte skall anmälas på en särskild övergångshandling (undertecknad av både den aktuelle spelaren och de två berörda föreningarna) och för att inga "hemmagjorda" regler skall kunna uppstå är Svenska Fotbollförbundet part i hanteringen och styr händelseförloppet från det att handlingen har kommit förbundet tillhanda. Det är alltså inte bara ett papper som skall sändas in.

Spelaren är inte spelklar i och med att handlingen har kommit in till Svenska Fotbollförbundet. Förbundet bekräftar mottagandet och meddelar från vilken dag spelaren kan börja spela för den nya föreningen. Övergångstiden är ett år, men kan (om parterna är överens) kortas ner till lägst en vecka.

Det är först när Förbundets besked har kommit tillbaka som den nya klubben vet vilken dag spelaren kan börja spela tävlingsmatcher.

Sedan några sidokommentarer - även om jag skulle ha kunnat sätta punkt där (ovan).

Samtliga föreningar får kontrollistor vid ett antal tillfällen under säsongen och det får dom för att kunna kontrollera både sin egen spelartrupp och för att följa de klubbyten som föreningen har varit involverad i.

Det s.k. Saltöfallet handlade om att föreningen hade missat att betala (i praktiken) en "försäkringsfemma". Spelaren (Jan Svensson) var i övrigt spelklar för föreningen.

1994 gavs tävlingsmyndigheterna möjlighet att istället för poängavdrag utdöma böter för rena administrativa missar, typ "Saltöfallet". Jämförelserna till det ärendet är alltså haltande i det nu aktuella fallet.

I de försök till jämförelser som har gjorts har det också talats om Hammarby IF:s miss med en ersättare för några år sedan. När en av Förbundets funktionärer är inblandad (och ger klartecken till ett spelarbyte) blir dock situationen inte jämförbar. Det fallet, med straffavgift som följd, kan däremot användas när motsvarande nästa "bytesstrul" inträffar. Det kommer att inträffa och för Förbundet är det viktigt att alla föreningar behandlas lika.