Lagrell: om ordförandekonferensen m m

Förbundsordförande Lars-Åke Lagrell tar i denna krönika bland annat upp frågan kring reservlag i det nationella seriesystemet.

Början på sommaren blev oerhört intensiv i svensk fotboll. Massor av landskamper i juni för alla våra landslag, och framför allt två mycket fina och viktiga triumfer för vårt A-landslag i VM-kvalet. Damlandslaget följde sedan upp med en storstilad insats i EM-slutspelet och tog ett välförtjänt silver (med guldsmak!). Vi genomförde vår årliga Ordförandekonferens i samband med EM-slutspelet, och det var FIFA-kongress i Argentina.

Jag vill främst uppehålla mig vid Ordförandekonferensen, där alla delar av vår rörelse deltog - elitklubbarna på både herr- och damsidan, distriktsförbunden och förbundsstyrelsen - och där reservlagsfrågan kom att hamna i fokus.
Reservlagsfrågan diskuterades av samman församling redan för ett år sedan, och det fanns en hel del skäl till att den här frågan kom upp vid Ordförandekonferensen 2000.
Frågan togs upp i en diskussion om hur vi bättre skall klara vår talangskolning i svensk fotboll. Elitklubbarna (via sina SEF-representanter) framförde att de anser sig ha svårigheter att få en riktig matchning av sina talanger.
Reservlagsproblemet är inte något som diskuteras bara i vårt land. Alla har säkert (när det gäller de utlandsproffs som ibland tvingas "sitta på bänken") läst om en del stora ligor som helt saknar reservlagsserier - med problemet att de aktuella svenska landslagsspelarna inte får den matchträning som vi vill att de skall få.

En annan utgångspunkt är att flera distrikt har börjat med att låta reservlagen delta i sitt seriespel. Som en följd av detta kommer, naturligt nog, funderingarna om att detta borde gälla också förbundsserierna.

Slutligen finns också på en del håll en tro att publiktillströmningen skulle öka för den mindre klubben om en allsvensk klubbs lag 2 skulle komma på besök.

Ordförandekonferensen enades då om att be Förbundsstyrelsen ta fram ett förslag som visade hur en ev. ändring i den här riktningen skulle kunna se ut.
Ingen av ledamöterna hade naturligtvis sagt att den kommer att stödja ett slutligt förslag, ej heller att vederbörande skulle vara beredd att vara förslagsställare.
Man ville ha ett förslag att fundera över och att diskutera på hemmaplan.

Förbundsstyrelsens ledamöter (var och en av dem) kan lägga förslag till Representantskapet. Samma sak kan alltså var och en av ledamöterna göra.
I den här organisationskonstruktionen ligger att just tävlingsfrågor är så viktiga att de skall avgöras av en församling som representerar hela fotbolls-Sverige.

Inför Representantskapet 2000
Förbundets Tävlingskommitté (TK) tog fram ett förslag i linje med det som Ordförandekonferensen hade önskat. Ingen av Förbundsstyrelsens ledamöter ansåg sig dock beredd att lägga fram förslaget vid Representantskapet 2000. Inte heller kom det något förslag från någon annan.
Förbundsstyrelsen uppdrog istället åt TK att arbeta vidare och att ta diskussioner med framförallt div. 2- och 3-föreningarna.

Inför Representantskapet 2001
Efter Representantskapet 2000 har TK haft träffar runt om i landet och då funnit att det skulle bli svårt att få den majoritet som Förbundsstyrelsen ville ha (för att lägga fram ett förslag).
Ärendet rapporterades därför (i vanlig ordning) av vid Ordförandekonferensen 2001.
Vi konstaterar nu att det inte finns det (starka) stöd som Förbundsstyrelsen vill ha. Det kan i den här typen av tävlingsfrågor inte bara vara en fråga om att räkna röster - man måste se till att det finns starkt stöd för det som läggs fram. Vi lägger därför inte fram något förslag.

Reservlagsserieproblemet finns kvar och Förbundsstyrelsens uppgift är naturligtvis nu att fortsätta att arbeta med frågan. Vi får då också bredda diskussionen och se även på andra sätt att lösa problemet.

Division 2 och 3
Förbundet skall framöver ha en ökad dialog med klubbarna i framförallt div. 2 och 3.
Det har dock inte med reservlagsproblemet att göra.
Division 2 och 3 sköts av Svenska Fotbollförbundet och vår ambition är därför att se till att också dessa föreningar får bättre möjligheter att både föra fram sina synpunkter och att samtala med de personer som arbetar med framförallt tävlingsfrågorna.

Om det sprids felaktigheter och vi inte gör något kan felaktigheterna vara till skada för arbetsklimatet i svensk fotboll. Detta faktum kan väl kopplas till diskussionen med reservlagsseriefrågan, men i övrigt är det här en helt annan fråga. Och exakt hur vi skall gå praktiskt tillväga är ännu inte klart.

Intresseförening
Vilken förening som helst kan naturligtvis bilda en intresseförening med andra. SEF finns för herrarnas elitföreningar och EFD är motsvarigheten på damsidan.
Och arbetar intresseföreningen för svensk fotbolls bästa så finns det inget negativt i en sådan åtgärd.

Förbundsbidrag
Svenska Fotbollförbundet har ingen beskattning av sina föreningar (förutom årsavgiften 250 kr, lika för alla). I övrigt svarar varje förening för sina kostnader och tar hand om sina intäkter. Detta är den bärande principen, även om vi sedan naturligtvis kan göra insatser på angelägna områden.
Ett sådant exempel är resebidraget, finansierat med medel från AB Svenska Spel (lika villkor för alla, dock inte för Allsvenskan och Superettan, som har andra rättigheter och skyldigheter visavi vårt spelbolag). En annan sådan satsning (där vi inte behandlar alla lika, utan gör en prövning från fall till fall) är vår anläggningsfond.

Rena förbundsbidrag finns inte.

Pengarna som det ofta talas om
Intresseorganisationen SEF har en hel del pengar som de fördelar mellan sina medlemsföreningar och det är dessa pengar till Superettans föreningar som ofta kommer på tal.
SEF:s medlemsföreningar har en hel del avtal (med rättigheter och skyldigheter), en del avtal direkttecknade med SEF och en del via Svenska Fotbollförbundet. De pengar som dessa avtal ger går till SEF för egen fördelning.
Självfallet kan vi samordna ett möjligt avtalsområde också för andra grupper och vi skulle i det läget sända pengarna vidare. Det är väl mera frågan om att hitta de intäktsmöjligheter som går att utveckla.
Intresseförening har i sig inget med pengar att göra, men självfallet kan man inom en intresseförening arbeta på sådana områden där intäktsmöjligheter finns.

Sammanfattning
Reservlagsproblemet får vi fortsätta att arbeta med och jag välkomnar alla konstruktiva förslag. Belysningen (eller rättare sagt avsaknaden av en korrekt sådan) i ett antal artiklar gör att det från min sida var nödvändigt att försöka belysa hela den aktuella frågan.

Ändring av seriesystemet kan bli aktuellt på nytt och då tror jag att basen för ett sådant förslag är att erfarenheterna i de distrikt som nu har serieändrat blir goda. Blir de inte goda kommer inget förslag.