Poängavdrag för Elfsborg

Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde idag, onsdagen den 15 augusti, konstaterat att IF Elfsborg under säsongen använt en okvalificerad spelare i såväl Allsvenskan som Svenska Cupen.

Bakgrunden är att IF Elfsborg i sex matcher i Allsvenskan och tre matcher i Svenska Cupen använt en spelare, Johan Karlsson, som inte varit registrerad för föreningen. Detta upptäcks när Elfsborg anmäler sina spelare för deltagande i UEFA-cupen. Svenska Fotbollförbundet har då som uppgift att komplettera spelarförteckningen med datum då varje i förteckningen upptagen spelare blivit spelklar för föreningen. För Johan Karlsson finns inget sådant datum, tvärtom står han skriven för en annan förening, Åtvidabergs FF.

Vid telefonkontakt med IF Elfsborg ber SvFF att få kopia på interimslicensen för att undvika att ett missförstånd föreligger. Föreningskansliet uppmärksammar då SvFF dels på att de inte har någon interimslicens för Karlsson och dels att han har spelat för IF Elfsborg i bindande tävlingsmatcher.

Den 6 augusti 2001 inkommer övergångshandling gällande Johan Karlsson från Åtvidabergs FF till IF Elfsborg. Övergångsanmälan är undertecknad av berörda föreningar och spelaren. Karlsson blir spelklar för IF Elfsborg den 13 augusti 2001.

I Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser framgår det tydligt att en förening som använder en okvalificerad spelare ska bestraffas, antingen genom poängförlust eller genom straffavgift.

Fakta om Johan Karlssons deltagande i Allsvenskan

omg

1

Norrköping - Elfsborg

0-3

(ersättare, deltog inte - med på spelarförteckningen)

2

Elfsborg - Malmö

0-2

( " )

3

Halmstad - Elfsborg

5-0

ordinarie

4

Elfsborg - Häcken

3-1

(ersättare, deltog inte - med på spelarförteckningen)

5

Helsingborg - Elfsborg

1-1

ordinarie

6

Elfsborg - Hammarby

0-1

ersättare, spelade

7

Trelleborg - Elfsborg

5-3

ersättare, spelade

8

-

9

-

10

-

11

-

12

-

13

-

14 (22/7)

Djurgården - Elfsborg

3-0

ersättare, spelade

15 (30/7)

Elfsborg - Örgryte

0-0

ersättare, spelade

16 (5/8)

-

Fakta deltagande i Svenska Cupen

omg 4

-

5

Elfsborg - Frölunda

1-0

ersättare, spelade

kvartsfinal

Örgryte - Elfsborg

1-3

ersättare, spelade

semifinal

Elfsborg - GAIS

2-1

ersättare, spelade

final

-

TU har i sin utredning av ärendet resonerat på följande vis:

1. Det kan konstateras att spelaren är okvalificerad att delta i Elfsborgs matcher före den 13 augusti 2001.

2. Vilket påföljdsalternativ ska gälla i Svenska Cupen: uteslutning eller fortsatt deltagande?

Med hänvisning till att Svenska Cupen avslutades den 23 maj 2001 finns inga förutsättningar för en tävlingsmässig prövning av frågan. Finns ingen pågående tävling att besluta i, d.v.s. besluta om uteslutning eller fortsatt deltagande.

3. Vilket påföljdsalternativ ska gälla spelet i Allsvenskan: poängförlust eller straffavgift?

Inga särskilda skäl föreligger.

4. Det kan vidare konstateras att Elfsborg den 14 mars 2001 gjorde en licensanmälan till Folksam angående spelaren Johan Karlsson. Eftersom Karlsson var licensierad i Åtvidaberg skickade Folksam ett meddelande till Elfsborg "Er förening har licensanmält nedanstående spelare. Denne är för närvarande licensierad för en annan förening. Om spelaren ska spela för er förening krävs att en övergångsanmälan insänds till SvFF". Någon övergångsanmälan inkom inte (inte förrän den 6 augusti, efter det att Elfsborg upptäckt att Karlsson saknade licens).

Vid minst tre tillfällen (april, maj och juni) under 2001 har Folksam skickat spelarlistor till föreningarna. Här åligger det varje förening att kontrollera att spelarlistan är korrekt.

5. Övergångsanmälan är grunden för att få representera föreningen. Föreningen erhåller en interimslicens med en spelklarhetsdag som ett "kvitto" på att övergången är genomförd, och att spelaren därmed får representera den nya föreningen.

Om den nya föreningen överlåtit inskickandet av övergångshandlingen till moderföreningen, åligger det den nya föreningen att inte helt förlita sig till att moderföreningen gör detta, utan även kontrollera att så sker. På övergångsanmälan går att läsa: Om ni överlåtit till moderföreningen att sända in övergångsanmälan och interimslicensen "dröjer", ring ej först till SvFF, utan ta istället kontakt med moderföreningen.

Dessutom säger regelverket att licensanmälan till Folksam är utan verkan så länge en övergångsanmälan inte inkommit

6. TU konstaterar således att IF Elfsborg inte uppfyllt de skyldigheter som åligger en förening vid spelarövergång.

TU:s beslut
I seriematch i vilken okvalificerad spelare deltagit erhåller den icke felande föreningen 3 poäng, såvida inte särskilda skäl föreligger. Om särskilda skäl föreligger kan poängförlust ersättas med att den felande föreningen åläggs straffavgift. Efter utredning konstaterar TU att det inte föreligger några särskilda skäl i ärendet för att ersätta poängförlust med straffavgift, varför TU beslutar enligt följande:

  • att Helsingborgs IF tilldelas segern i matchen Helsingborgs IF-IF Elfsborg med tre poäng och målresultatet 3-0
  • att Örgryte IS tilldelas segern i matchen IF Elfsborg-Örgryte IS med tre poäng och målresultatet 3-0 samt
  • att ändra målresultaten i följande matcher:
    IF Elfsborg-Hammarby IF från 0-1 till 0-3
    Trelleborgs FF-IF Elfsborg från 5-3 till 3-0

Med hänvisning till att Svenska Cupen avslutades den 23 maj 2001 anser TU att inga förutsättningar finns för en tävlingsmässig prövning av ärendet gällande Svenska Cupen.

Beslutet kan överklagas hos Svenska Fotbollförbundets styrelse inom tre veckor
(ingen förändring i redovisningen av tabell och resultat görs före besvärstidens utgång).