Nordahl-stipendiet till IFK Timrå

Stiftelsen för Gunnar Nordahls Minnesfond har utsett IFK Timrå till mottagare av Gunnar Nordahl-stipendiet år 2001, detta genom sitt förnämliga arbete med ungdomsfotboll.

Klubben, som har en mycket stor ungdomsverksamhet, har varit framgångsrik med avseende på såväl bredd- som toppverksamheten. Närmare 600 ungdomar, jämnt fördelade mellan könen, deltar i verksamheten i 29 lag och nära 200 ungdomar deltog den gångna säsongen i adidas fotbollsskola i föreningens regi. Därtill samarbetar föreningen med två av Timrå kommuns högstadieskolor där eleverna får chansen att träna fotboll på skoltid. Spelare från IFK Timrå har även vid flera tillfällen nominerats till de svenska ungdomslandslagen.

Med en så omfattande ungdomsverksamhet följer även ett stort ansvar. IFK Timrå, som bildades 1978, har etablerat en föreningspolicy som är vägledande i föreningens breda sociala verksamhet. Här ingår allt från studiecirklar i etik och moral, arbete mot mobbing och rasism, alkohol- och drogförebyggande verksamhet till barnens trafiksäkerhet till och från verksamheten.

Konkreta projekt som IFK Timrå bedriver exemplifierar denna ambitiösa policy:

  • IFK arbetar med att uppnå miljödiplomering.
  • IFK har "Rökfritt" på sina matchdräkter och är idag en nästan helt tobaksfri förening.
  • IFK har aktivt tagit sig an integrationsfrågan genom att införliva flyktingar i föreningslivet.
  • IFK anordnar ungdomscuper där man till den största, Mittnorden Cup med 5.000 deltagare, även bjuder in lag från tredje världen. Föreningen står då för dessa lags kostnader och i samarbete med hjälporganisationer ges ungdomarna i dessa lag också utrustning som kläder och skor.

Gunnar Nordahl-stipendiet, som är på 20.000 kr, kommer att utdelas till IFK Timrå i Stockholm den 5 november.

I Stiftelsen Gunnar Nordahls Minnesfond sitter Gunnars son Thomas Nordahl samt Björn Ahlberg, IFK Norrköping, och, som ordförande, Krister Malmsten, Svenska Fotbollförbundet.