Handläggning av skallskador

Skallskador utgör mellan 0 och 10% av alla rapporterade skador inom fotboll. Det har ansetts att dessa skador läker ut restlöst men det har nu kommit rapporter som visar att fd fotbollspelare uppvisar lätta tecken till bestående hjärnskada som skulle kunna bero på upprepade skallskador. Inom svensk fotboll är antalet rapporterade allvarliga skallskador få. I aktuell statistik från Folksam finns få fotbollspelare som fått bestående men efter skallskada.

För att underlätta för ledare, tränare och aktiva att korrekt handlägga dessa skador har det framtagits generella riktlinjer för handläggning av skallskador inom idrotten.

Dessa riktlinjer kan laddas ner från vår dokumentbank, längst ner under rubriken Medicinska Utskottet.