Böter för Djurgården och Hammarby

Svenska Fotbollförbundets tävlingsutskott (TU) beslutade under tisdagskvällens sammanträde att bötfälla Djurgårdens IF och Hammarby IF med 40.000 kronor vardera för händelser som inträffade under derbyt på Råsunda 7 oktober 2002.

TU behandlade de bestraffningsärenden som gäller klubbarnas ansvar för sina supportrars uppförande i samband med match. I bestraffningsärendena fann TU klubbarna ansvariga för att supportrarna bland annat använt pyroteknik, kastat in föremål på planen, och stört ordningen.

TU behandlade också ett tävlingsärende gällande en inkastad rökfackla som träffat benet på en av de assisterande domarna.
- Vi har diskuterat händelsen, och kommit fram till att den inte var så allvarlig att bestämmelsen om våld mot domare är tillämplig. Därför är det inte aktuellt med något poängavdrag för Djurgården, säger Björn Ahlberg, ordförande i TU.

TU var enigt om att händelsen inte ska bedömas som våld enligt bestämmelsen 'Våld mot domare', 3 kap. 13§ SvFF:s tävlingsbestämmelser. Därför lämnar TU anmälan utan bifall, och konstaterar att inget poängavdrag ska utdömas.

I detta beslut deltog Björn Ahlberg, Kenneth Håkansson, Göran Nilsson, Annelie Larsson och Dag Wikman.
TU-ledamoten Per Ågren valde att inte delta i detta tävlingsbeslut, detta för att undvika eventuella misstankar om jäv på grund av hans bakgrund som allsvensk spelare i Malmö FF.