Nordic 2008: Fullt stöd från Nordens regeringar

"Vi har diskuterat Nordic 2008-projektet igen och vi vill än en gång understryka vårt fulla stöd för projektet."
Så sa den finländske statsministern Paavo Lipponen efter de nordiska regeringschefernas möte på onsdagen. Den samnordiska ansökan om EM-värdskapet 2008 fanns med på regeringschefernas agenda när man möttes i samband med firandet av Nordiska Rådets 50-årsjubileum.
Regeringarnas stödförsäkran har fastslagits tidigare och detta var tredje gången som ärendet togs upp i detta sällskap. Denna gång redovisades den senaste tidens utveckling i projektarbetet.
De nordiska UEFA-toppmännen Lennart Johansson och Per Ravn Omdal samt Finlands Bollförbunds ordförande Pekka Hämäläinen tillhör dem som deltar i Nordiska Rådets pågående jubileumsfirande.
Frågan om EM-värdskapet 2008 kommer att avgöras av UEFA den 12 december i år.