Bestämmelser vid internationell övergång

Den 1 september 2001 började de nya bestämmelserna för internationella spelarövergångar att gälla.
För att tydliggöra vad som kommer att gälla från och med spelåret 2003 när spelare gör en internationell övergång har SvFF:s tävlingsenhet sammanställt en information.
Den fyrsidiga informationen kan laddas ner här (pdf 76 kb):

Bestämmelser vid internationell övergång